wegen scheiden

Hoe regel je de echtscheiding?

Formele beëindiging

Een huwelijk én een geregistreerd partnerschap met kinderen kan alleen worden ontbonden door de rechtbank. Met (verplichte) hulp van een advocaat wordt de rechter gevraagd een beschikking af te geven. Het verzoek kan worden gedaan door één of beide partners op elk moment na de huwelijksdatum/datum aangaan geregistreerd partnerschap. De enige grond voor ontbinding is ‘duurzame ontwrichting’. Hiervan is sprake als tenminste één van de partners niet verder wi.

Eenzijdig verzoek

Bij een eenzijdig verzoek, bepaalt de rechter hoe de vermogensverdeling dient te zijn en bepaalt de rechter de alimentatie en pensioenverdeling  Het is ook mogelijk door middel van voorlopige voorzieningen tijdelijke regelingen te vragen tot de officiële beschikking er is. Ieder schakelt een eigen advocaat in om de eigen argumenten en belangen te (laten) behartigen. De rechter maakt de afweging op basis van wet, jurisprudentie en wat volgens hem/haar ‘redelijk en billijk’ is.

Gemeenschappelijk verzoek

Bij een gemeenschappelijk verzoek, maken jullie samen de afweging van belangen en maken jullie samen de beslissingen over vermogensverdeling, alimentatie en pensioen.

Deze afspraken worden vastgelegd in het convenant. Het convenant – en ouderschapsplan bij minderjarige kinderen – wordt als bijlage aan het verzoekschrift gehecht.

De echtscheiding wordt definitief door het inschrijven van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is gesloten.

Hierna wordt de procedure beschreven:

Convenant (en ouderschapsplan)

In een mediationtraject worden alle onderwerpen rond de scheiding besproken en als duidelijk is geworden hoe jullie alles willen regelen, wordt een ontwerp van het convenant (en een ouderschapsplan als dat aan de orde is) opgesteld. Na bespreking en eventuele aanpassingen wordt het convenant ondertekend. Het convenant is het belangrijkste document, aangezien het de uiteindelijke afspraken vermeld die zijn gemaakt.

Behalve als bewijsstuk voor jezelf is het convenant een belangrijk bewijsstuk voor de rechtbank als bewijs dat jullie de benodigde afspraken hebben gemaakt, voor banken (voor het verkrijgen van de financiering), verzekeringsmaatschappijen (voor het omzetten van polissen), pensioenfondsen en andere instanties.

Verzoekschrift indienen

Het convenant (en het ouderschapsplan) wordt samen met het verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de Rechtbank.  De rechtbank Overijssel is op dit moment een rechtbank waar de doorloop heel snel gaat, dus daar wordt de zaak aangebracht.

Beschikking rechtbank

De beschikking kan al binnen twee weken na indiening afgegeven worden. Dit is afhankelijk van de drukte bij de rechtbank.  Het verzoek tot echtscheiding kan worden ingediend bij elke rechtbank naar keuze.

Als er minderjarige kinderen van 12 jaar of ouder bij de scheiding betrokken zijn, worden zij uitgenodigd om gehoord te worden. Hiervan hoeven zij geen gebruik te maken, maar het mag wel. Ze mogen ook zelf schriftelijk aangeven wat ze willen. Hierdoor kan de afhandeling wat meer tijd in beslag nemen.

Jongmeerderjarige thuiswonende kinderen moeten toestemming geven voor het vastleggen van afspraken over hen in het convenant, zoals voor levensonderhoud en studie.  Hiervoor kunnen zij een jongmeerderjarige verklaring en/of jongmeerderjarige volmacht afgeven.

Berustingsverklaringen

Nadat de beschikking is afgegeven is er nog een beroepstermijn van 10 weken waarin je kunt aangeven dat je het toch niet eens bent met de beschikking. Om die termijn te verkorten is het mogelijk om berustingsverklaringen te ondertekenen. Je verklaart daarin dat je geen gebruik wilt maken van het recht om beroep aan te tekenen. Hierdoor vervalt de beroepstermijn en kan de scheiding sneller definitief worden gemaakt.

Inschrijving bij gemeente

De echtscheiding wordt definitief door het laten inschrijven van de scheidingsbeschikking en de getekende berustingsverklaringen in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar u in het huwelijk bent getreden. De datum waarop dat gebeurt is dus de officiële scheidingsdatum. Hiervan ontvangt u uiteraard ook een officieel bericht.

Verval beschikking


De beschikking dient binnen 9 maanden na afgifte bij de gemeente te zijn ingeschreven, anders moet de beschikking opnieuw worden aangevraagd.

Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Reactie plaatsen