afrekenen bij nalatenschap

Tarieven mediation

De kosten van mediation bij scheiding. De investering is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden (zie overzicht kosten hieronder).

Geen vaste tarieven, dus niet betalen voor wat je niet afneemt: integer, helder en transparant!


Het eerste (vrijblijvende) kennismakingsgesprek (half uur) en het evaluatiegesprek zijn kosteloos.

Voorbeeld kosten Scheidingsbemiddeling

Gesprekken (gemiddeld 3 gesprekken)

Convenant
Ouderschapsplan

Alimentatieberekening

Indienen verzoekschrift en akten van berustsing

Griffiierechten Rechtbank

Totaal

scheiding samenwoners


780,00

780,00
0,00

0,00

0,00

0,00
1.560,00

echtscheiding huwelijk/gP


780,00

78000
0,00

0,00

254,41

320,00

2.134,41

ECHTSCHEIDING

MET KINDEREN & alimentatieberekening

780,00

780,00

585,00

585

254,21

320,00

3.304,41

Vragen of twijfels? Offerte op maat? 


Plan een kennismakingsgesprek!