verklaring jongmeerderjarige

Verklaring Jongmeerderjarige

Verklaring jongmeerderjarige bij scheiding.

De verklaring jongmeerderjarige is een verklaring met een volmacht voor het maken van afspraken over levensonderhoud en studiekosten door de ouders in het scheidingsconvenant.

Woont een jongmeerderjarig nog (deels) thuis dan vraagt de rechtbank om een verklaring van de jongmeerderjarige waarin deze akkoord gaat met de afspraken die de ouders maken over levensonderhoud en studiekosten. Omdat het kind meerderjarig is, mag dat niet zonder diens toestemming.

De jongmeerderjarig geeft ook een volmacht (inclusief kopie ID) aan de ouders om de zaken te regelen en dat hij/zij akkoord gaat met de afspraken voor hem/haar door de ouders.

Deze volmacht is alleen aan de orde als er afspraken over het jongvolwassen kind in het scheidingsconvenant staan. Andere afspraken in het convenant hoeven ook niet gedeeld te worden.

Tegen het einde van het mediationtraject is er de ruimte om een gesprek met de (jongvolwassen) kinderen te hebben. Dit gesprek heeft vooral tot doel om de kinderen te laten weten dat jullie op een constructieve manier afspraken hebben gemaakt. Dit neemt veel druk en spanning bij de kinderen weg, ongeacht hun leeftijd. Het is ook fijn dat ze van een ander horen dan van de ouders, dat de ouders het goed gedaan hebben, ongeacht de omstandigheden en emoties. En dat ouders natuurlijk ook maar gewoon mensen zijn, die onhandig kunnen zijn, maar het toch goed bedoelen.

Een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neem contact op.


Voorbeeld verklaring/volmacht:


VERKLARING/VOLMACHT

Naam:

Geboortedatum:

Adres:

Woonplaats:

Bij deze verklaar ik op de hoogte te zijn van het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding van mijn ouders.

Ik verklaar bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van het echtscheidingsconvenant waarin de met mijn ouders gemaakte afspraken onder meer met betrekking tot mijn kosten van levensonderhoud en studie zijn vastgelegd.

Ik geef mijn ouders volmacht om de afspraken uit te voeren.

Ik heb een kopie van een geldig legitimatiebewijs van mezelf toegevoegd.

Verklaard te (woonplaats) op (datum)

Naam:

Handtekening: