wegen scheiden

Hoe regelen de verbreking van de samenwoning?

Wat je moet regelen bij elkaar uit gaan

Samenwonen zonder contract

Jullie wonen samen op één adres zonder iets te hebben geregeld. De vermogens blijven strikt gescheiden, al is het wel mogelijk om gezamenlijk goederen aan te schaffen. 

Formele beëindiging

Formeel is er niets nodig om de scheiding te regelen. Er is immers niets vastgelegd. 

Als er minderjarige kinderen zijn, is het wel verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Convenant (en ouderschapsplan)

In een mediationtraject worden alle onderwerpen rond de verbreking van de samenleving besproken en als duidelijk is geworden hoe jullie alles willen regelen, wordt een ontwerp van het convenant (en eventueel een ouderschapsplan) opgesteld. Na bespreking en eventuele aanpassingen wordt het convenant ondertekend. 

Het convenant is een belangrijk document, aangezien het de uiteindelijke afspraken vermeld die zijn gemaakt. Behalve als bewijsstuk voor jezelf is het convenant een belangrijk bewijsstuk voor banken (voor het verkrijgen van de financiering en ontslag aansprakelijkheid), verzekeringsmaatschappijen (voor het omzetten van polissen), pensioenfondsen en andere instanties.

Samenwonen met contract

Als jullie bij het samenwonen zaken geregeld hebben in het samenlevingscontract, staan daar ook regels in met betrekking tot het uit elkaar gaan, zoals met betrekking tot de woning, pensioen en verrekening van kosten van de huishouding. 

Jullie kunnen wel in onderling overleg alsnog afwijken van deze afspraken en dit vastleggen in een convenant.  

Formele beëindiging

Het op een ander adres staan ingeschreven is het bewijs van het verbreken van de samenwoning. In het samenlevingscontract staat vaak vermeld dat je de samenleving bij aangetekend schrijven dient op te zeggen. Dit wordt in de praktijk meestal niet gedaan. Het gaat er vooral om dat je – zelfs als je nog officieel samenwoont op hetzelfde – al afspraken maakt over de verdeling van de kosten van de huishoudin en gemeenschappelijke zaken. Door het officieel opzeggen van de samenleving zou je bijvoorbeeld kunnen stellen dat je niet langer naar rato van inkomen in de kosten van de huishouding wilt voldoen, maar in gelijke delen.

 

Als er minderjarige kinderen zijn, is het verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Convenant (en ouderschapsplan)

In een mediationtraject worden alle onderwerpen rond de verbreking van de samenleving besproken en als duidelijk is geworden hoe jullie alles willen regelen, wordt een ontwerp van het convenant (en eventueel een ouderschapsplan) opgesteld. Na bespreking en eventuele aanpassingen wordt het convenant ondertekend. 

Het convenant is een belangrijk document, aangezien het de uiteindelijke afspraken vermeld die zijn gemaakt. Behalve als bewijsstuk voor jezelf is het convenant een belangrijk bewijsstuk voor banken (voor het verkrijgen van de financiering en ontslag aansprakelijkheid), verzekeringsmaatschappijen (voor het omzetten van polissen), pensioenfondsen en andere instanties.

Reactie plaatsen