Samen succesvol verder!
25 augustus 2023 
7 min. leestijd

Samen succesvol verder!

Eén van jullie wil zo niet meer verder. De ander is in shock of in paniek. Is de relatie echt voorbij? Is het een gril? Wordt er alleen aan de noodrem getrokken?
Het is in ieder geval een indicatie dat jullie niet op dezelfde manier verder willen.

We investeren allemaal - ja, jij dus ook - te weinig in onze liefdesrelatie. 
Dat is het begin van het einde, maar het tij is te keren. 
Daarvoor is Liefde nodig en Liefde is inzicht.

De scheidingsboodschap

De scheidingsboodschap is in ieder geval een indicatie dat jullie niet op dezelfde manier verder kunnen. Hoe onverwacht ook, de boodschap dat het niet meer gaat is vermoedelijk al eerder gegeven, zij het onhandig, verdekt en inefficiënt. Degene die de boodschap brengt is er al veel langer mee bezig, maar durft het niet zo expliciet te zeggen, omdat het dan reeel wordt. Bovendien is de boodschap: "Jij moet dit of dat veranderen, want anders ga ik weg", doordrongen van controle en dwang. Dat willen de meeste mensen niet. Bovendien, wat als de ander dan zegt: "Ik wil niet veranderen." Dan heb je de consequentie te nemen om te gaan en daar moet je wel klaar voor zijn. 
De boodschap komt pas echt binnen, als het al (bijna) te laat is. 
De gevoelsknop is 'om'. De emmer is overgelopen. 

Scheiden is lijden, maar ook leiden

Scheiden is nooit de bedoeling of opzet geweest. Het is een intens proces en het is voor niemand leuk. Het is wel leerzaam en transformatief, voor alle betrokkenen.  
Dat ouders kinderen wat aandoen, dat ze falen of slechte ouders zijn, als sprake is van een scheiding, is klinkklare onzin. Trouwens, niemand is perfect. Geen enkele partner of ouder. En het klink heel makkelijk: "Je zorgt er toch gewoon voor dat je goede ouders blijft, ook na een scheiding. Dat doe je toch voor je kinderen." Maar zo eenvoudig is het in de praktijk niet.

Kinderen kijken naar de ouders. Zijn de ouders happy, dan zijn de kinderen dat ook. In een scheidingstraject en vaak nog een hele tijd daarna, is gelukkig zijn met tijd en wijlen een hele opgave. De één wordt geplaagd door twijfel en schuldgevoel. De ander door gevoelens van onmacht, verdriet en boosheid. Het is echt niet zo dat je de hele tijd gelukkig moet zijn. Juist erkennen dat het even niet gaat, is belangrijk. Ook richting de kinderen. Ze de hele tijd belasten met je emoties, is uiteraard niet de bedoeling.

Dat wat tijdens de relatie een belemmering was, is dat nog steeds als je uit elkaar gaat. Het vinden van een manier om boven deze belemmeringen uit te stijgen, is de enige oplossing. Als je daar energie in steekt, is met enige regelmaat de conclusie achteraf: "Als we dat toen gedaan hadden, hadden we niet uit elkaar hoeven gaan." 

In die zin leidt een scheiding niet alleen tot lijden, maar ook tot leiden. 
De uitnodiging de leiding te nemen in je eigen leven, maar ook in de relatie. 

Kunnen we het nog draaien?

Hoewel de drukte en sleur van alledag kan leiden tot het uit elkaar groeien van partners en gezinsleden, zijn het de onvervulde en onbesproken behoeften, verlangens en verwachtingen, die roet in het eten gooien. 
Veel voorkomende reacties zijn onderdrukken, doordrukken, weglopen, vechten  en verdoezelen. Dat geeft tijdelijk wel verlichting, maar leidt tot verlies van investering in de relatie. Je voelt je niet meer gehoord, niet meer gezien, niet meer gewaardeerd en niet meer geliefd door de ander voor wie je werkelijk bent. Terwijl je juist bij elkaar helemaal jezelf wilt kunnen zijn. 

Mogelijk is er zelfs nog een diepere laag. Je zoekt je weg door het leven en begint je vragen te stellen. Vragen over de zin van het leven of denk je: "Is dit het nu?"  Misschien ontdek je wel dat je andere dingen wilt, dan eerst, maar durf je daar niet over te praten, uit angst afgewezen te worden en de consequenties daarvan.

De kwetsuren die je daardoor oploopt, maken dat je zelf afsluit en de ander ook niet meer kunt horen, zien, waarderen en liefhebben.

Eenzaamheid kickt in. Het is een probleem waar niet veel over gesproken wordt. Meestal helemaal niet. Wat wel besproken wordt is wat de ander verkeerd doet; "Doe eens wat meer in het huishouden."We hebben te weinig seks." "Ik moet alles alleen doen." Wat ben je toch een zeur." 'wat ben je toch altijd chagrijnig." "Wat ben je toch altijd kritisch." 
Wat echt dwars zit, daar wordt meestal niet over gesproken en de verbinding wordt minder en minder. Hierdoor voel je je steeds eenzamer binnen je relatie.

Als je eenzaamheid voelt, dan is de verwijdering al een tijdje bezig. Op subtiele wijze is deze erin geslopen.

Herken je de eenzaamheid? Dan is het tijd om te werken aan de communicatie binnen je relatie, want als dit langer duurt, dan wordt de kans groter dat 'de knop' onomkeerbaar omgaat. De kans wordt ook groter dat één van beiden (of allebei) gevoelig wordt voor aandacht van anderen.

De relatie herstellen

Wat is er nodig om de relatie te herstellen? 

Het eerste dat nodig is, is pas op de plaats. Een periode van rust om te bezien wat er eigenlijk aan de hand is. Herkennen en erkennen dat de verbinding verminderd is. 

Het onderzoek naar het waarom, het herkennen en erkennen van de patronen en die onderzoeken is de tweede stap. 

Door daarover te praten, opnieuw aandacht te besteden aan de wensen en verlangens van elkaar en toekomstdoelen en plannen te maken, wordt de verbinding weer herstelt en bekrachtigd. Dit is de derde stap.

Door deze verbinding kan er ook weer meer intimiteit gevoeld worden en kan seks weer leuk worden.

Wat is het voordeel van mediation boven relatietherapie?

Hoewel het ongemakkelijk kan zijn om het voor te stellen, is het belangrijk tijdig hulp te zoeken. Relatietherapie of relatiemediation kan erg behulpzaam zijn. Gesprekken onder begeleiding van een onafhankelijke derde, die ervaring heeft met dit soort processen, kan informatie verschaffen en helpen goede gesprekken te voeren om de verbinding te herstellen. 

Wat zijn de verschillen tussen mediation en relatietherapie?

Relatie mediation richt zich op herstel van de communicatie, door te zoeken naar inzicht in gedrag, patronen en emoties. Relatietherapie richt zich op het oefenen van het doorbreken van bepaald gedrag, patronen en emoties. Het door mediation verkregen inzicht kan zo verhelderend zijn, dat mensen zelf aan de slag kunnen met het oefenen van het toepassen van de nieuwe inzichten. Het kan zijn dat men daarnaast nog behoefte heeft aan een therapeut of psycholoog om daarin bij te staan.

Kortom: bij mediation ligt het zwaartepunt op communicatie over en inzicht in wensen en verlangens en onderliggende normen, waarden, zorgen en belangen. Het is toekomstgericht. Bij relatietherapie wordt meer in het verleden gegraven en krijg je allerlei oefeningen om aan jezelf en de relatie te werken. 

Toch is er ook bij relatiemediation aandacht voor het verleden, maar alleen voor zover dat in het heden van belang is en met het oog op de toekomst. De oefening die je bij mediation mee krijgt, is het gesprek voort te zetten: "Wat zocht je in de relatie? Wat wilde je ervaren? Waarom wilde je dat? Wat zijn jullie normen en waarden? Zijn die verandert? Wat wil je nu ervaren in de relatie, Hebben jullie gezamenlijke doelen?"

Ook staan we stil bij ieders aandeel in de situatie en wat je zelf kunt veranderen. De gesprekken bij mij zijn zowel gezamenlijk als individueel. De individuele gesprekken zijn gericht op het onderzoeken van de eigen wensen, verlangens en de eigen patronen.

De kennis en vaardigheden die in de gesprekken bij mij worden toegepast, bestaan uit een combinatie van psychologische en esoterische kennis, zoals het onderkennen van onze evolutie als mens, de drie verschillende soorten normen/waarden-groepen, de aanpak van situaties als zoeker en vinder, en het langdurige positieve/negatieve zelfbeeld. Dit geeft al zoveel inzicht en begrip, dat al snel duidelijk wordt, wat er nodig is in jullie situatie.

Succesvol samen verder: Zijn alle relaties te redden?

Alle relaties zijn te redden, maar ze krijgen wel een andere vorm. Hoe het was, kan het immers niet verder. Welke vorm dat is, bepalen jullie zelf. 
Het kan zijn dat er sprake is van twee of meer van 'De Drie Bommen', die onder elke relatie verscholen liggen. Het is dan extra moeilijk en in sommige gevallen is er gewoon echt geen weg terug naar liefdespartners zijn; sommige relaties zijn niet redden, hoe hard je er ook aan werkt.
Toch kan er dan ook Liefde zijn: door het inzicht in het waarom. 

Wat als de ander niet wil praten?

Mediation doe je samen. Maar wat als de ander niet wil? Kom dan alleen. 
Je kunt - met gebruik van de inzichten en mediationvaardigheden, die je zelf leert toepassen - een heel eind komen. Je kunt eenzijdig veel verbetering realiseren, omdat alles actie en reactie is. Tijdens onze sessies leer ik je welke acties je kunt inzetten, waardoor bij de ander een ander reactie ontstaat.

Wacht niet te lang: Red je relatie.

Meestal wachten mensen erg lang en moet de pijn heel groot worden, voordat actie ondernomen wordt. Door bewust te kijken naar wat er speelt, samen of alleen, voorkom je escalatie van de situatie.

Is er al teveel gebeurd en kun je al niet meer goed samen om tafel, bijvoorbeeld omdat er al een rechtszaak speelt? Ben je elders in een mediationtraject, maar is daar alleen maar aandacht voor de zakelijke aspecten, zoals de verdeling van het woonhuis en de financiën, kom dan alleen. Je krijgt alle tools om ook naast de rechtszaak of het mediationtraject positieve invloed uit te oefenen op het proces.

Contact

Denk je dat ik jullie kan helpen bij het proces om jullie relatie te herstellen en nieuw leven in te blazen? Neem contact op.

Wil je meer lezen over dit onderwerp?  In het boek "Netelige Kwesties" , lees je alles over relaties en de "Drie Bommen" onder je relatie ofwel de "Drie Geheimen" voor een goed huwelijk. 

Netelige Kwesties

Over de schrijver
Hilde Kroon is mediator en jurist, met meer dan 20 jaar ervaring in Nederland en België en praktijken in Alkmaar en Arnhem.