Vermogen verdelen bij scheiding
21 februari 2024 
2 min. leestijd

Vermogen verdelen bij scheiding

Wat valt er allemaal onder gemeenschappelijk vermogen als je gehuwd bent? Wat valt eronder als je samenwonend bent? Hoe moet dat verdeeld worden? Hoe berekenen je de overbedelingssom? Als je besluit om uit elkaar te gaan, moeten er veel afspraken worden gemaakt en valt er veel te regelen. Denk bijvoorbeeld aan het verdelen van jullie vermogen. Het kan onduidelijk zijn welk vermogen gemeenschappelijk en welk vermogen privé-vermogen is. Dit kan tot discussies leiden. Voorkom discussie en bereid je goed voor.


In dit artikel wordt uitgelegd wat valt onder vermogen en hoe vermogen verdeeld wordt bij gemeenschap van goederen, beperkte gemeenschap van goederen en bij een huwelijk op basis van huwelijkse voorwaarden. Ook als je niet gehuwd bent maar samenwonend kan sprake zijn van gemeenschappelijk vermogen dat verdeeld moet worden.

Wat is vermogen?

Wat valt er onder vermogen? Jullie vermogen is de waarde van jullie bezittingen min eventuele schulden. Denk bij bezittingen aan jullie de woning, inboedel, spaargeld, obligaties, aandelen, auto’s en een eventuele tweede woning. Schulden zijn de hypothecaire geldlening en eventueel een persoonlijk krediet.

De eerste stap bij het verdelen van jullie vermogen is het vermogen op een rij te zetten in een vermogensoverzicht.  Hier zie je een voorbeeld van hoe je een vermogensoverzicht maakt.


Voorbeeld van een vermogensoverzicht


Overbedeling berekenen

Vermogen verdelen bij algehele gemeenschap van goederen

Zijn jullie gehuwd voor 1 januari 2018 zonder vooraf bij de notaris afspraken te hebben vastgelegd over het vermogen? Dan zijn jullie getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat het totale vermogen en eventuele schulden verdeeld zullen worden over jullie beiden. Denk aan bijvoorbeeld jullie woning inclusief de inboedel en de verzekeringspolissen. Uitzonderingen zijn schenkingen of erfenissen die met een privé-clausule (ook wel uitsluitingsclausule genoemd) zijn verkregen of bijvoorbeeld een uitkering naar aanleiding van persoonlijk letsel. Dit heet 'verknocht vermogen'.

Vermogen verdelen bij beperkte gemeenschap van goederen

Ben je samen met je partner getrouwd na 1 januari 2018 en ben je niet vooraf bij de notaris geweet?
Dan ben je (waarschijnlijk) getrouwd op basis van beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat je vermogen van voor jullie huwelijk van jou blijft. Wel moet je het vermogen opgebouwd tijdens jullie huwelijk samen verdelen. Dit is dan het gezamenlijk vermogen.

Vermogen verdelen bij huwelijkse voorwaarden

Als jullie getrouwd zijn op basis van huwelijkse voorwaarden, dan hebben jullie voordat jullie trouwden afspraken gemaakt over verdelen van vermogen. Het kan zijn dat er een verrekening van spaargeld heeft plaatsgevonden. Alleen het gezamenlijke vermogen moet dan verdeeld worden.

Is er geen verrekening van spaargeld geweest? Dan is het verdelen van jullie vermogen nog steeds een lastige taak. In dit geval heb je alsnog de kans dat het totale vermogen verdeeld moet worden op dezelfde manier als wanneer je getrouwd was geweest in algehele gemeenschap van goederen.

Vermogen verdelen bij samenwoners

Bij samenwonen ontstaat er geen huwelijksgemeenschap. Het gezamenlijk vermogen bestaat uit de goederen die jullie samen hebben gekocht. Dit is het vermogen dat verdeeld moet worden.


Overnamesom berekenen

Het vermogen kan zo verdeeld worden dat de ene partner meer in waarde verkrijgt dan de andere partner. Dit verschil moet dan worden vergoed. Er ontstaat een overbedelingsvordering bij de één en een schuld wegens onderbedeling bij de ander. De overbedelingssom wordt ook wel de overnamesom genoemd. In het bovenstaand overzicht kun je dit berekenen.


Overnamesom


Scheidingsplan

Wil je meer informatie? Download hier het ScheidingsPlan en vraag de ScheidingsGids "Waar te beginnen ...?" aan.


Ben je van plan om te gaan scheiden? Wil je professionele begeleiding daarbij?

Neem vrijblijvend contact met ons op bij vragen. Samen kijken we naar de beste oplossing voor jouw situatie!

Over de schrijver
Hilde Kroon is mediator en jurist, met meer dan 20 jaar ervaring in Nederland en België en praktijken in Alkmaar en Arnhem.