Durf jij alles te bespreken? Mediation APK en premediation.
16 januari 2021 
7 min. leestijd

Durf jij alles te bespreken? Mediation APK en premediation.

Mediation in de huiskamer?

Meestal vinden we het best lastig om irritaties, lastige zaken en frustraties bespreekbaar te maken. Met als gevolg dat op een gegeven moment de emmer volloopt. Als je weet hoe je dit soort dingen op een constructieve manier aanpakt, voorkom je veel spanningen én red je je relatie(s).

Pre-mediation

Dit geldt ook voor de afspraken die we gemaakt hebben. Schuren en wringen die? Zijn ze duidelijk?

Samenlevingscontract? Huwelijksvoorwaarden? Testamenten? Weet je eigenlijk nog wel hoe jullie je financiële afspraken hebben gemaakt? En welke dat zijn? Kun je het uitleggen aan een ander? Leven jullie er ook werkelijk naar?

De meeste mensen weten het niet meer goed. Begrijpen eigenlijk ook niet goed meer wat ze precies geregeld hebben.
Koude uitsluiting is niet zo koud als het lijkt tegenwoordig. Maar hoe zit het dan wel?

Vaak komen deze vragen pas aan de orde als sprake is van een scheiding of overlijden. Sterker nog: gedoe over financiën is de grootste oorzaak van scheidingen. Voorkomen is beter dan genezen. Bij de notaris zijn mensen niet echt bezig met ‘wat als het misgaat’. Het blijkt dat maar 5-10% van wat we horen ons bij blijft. Wat heeft de notaris ook al weer aan informatie verstrekt? Hoe zat het ook al weer? Bovendien ligt de nadruk op de juridische aspecten en niet op de onderliggende verlangens.

In pre-mediation gaat het om voorkomen in plaats van genezen. Een goed gesprek onder begeleiding van een mediator om zaken die je normaal gesproken niet snel aanroert met elkaar diepgaand te bespreken. In het vertrouwen dat met ieders belang en verlangen rekening wordt gehouden. We bespreken dit meestal niet zo diepgaand, omdat we bewust of onbewust een beetje bang zijn voor de consequenties. Want wat als blijkt dat jullie er heel anders over blijken te denken? Misschien denk je wel: “Hij of zij verandert nog wel. Het komt wel goed”. Hoewel het fijn is als het klikt en je verliefd bent, is de reality-check niet onverstandig.

Het geheim voor een goed huwelijk of een Bom onder je relatie?

Mensen doorlopen een groeiproces. We onderscheiden twee typen mensen, die hun groeiproces heel anders aanpakken. Ben je van hetzelfde type, dan heb je grote kans dat jullie relatie lang en gelukkig is. Het is het geheim voor een goed huwelijk! Maar verschillen jullie dan is dit een bom onder je relatie.  Eén van de drie grote geheimen of bommen.

Waar moet je dan aan denken? Verschil in aanpak van situaties? Meestal ontmoeten we onze partner als we begin twintig zijn. In deze levensfase zijn we vooral gericht op materiële zekerheid, het verwerven van een positie in de maatschappij, huisje, boompje, beestje en misschien wel een kindje of twee (eerste pijler). Als dit enigszins gelukt is, komt er voor zoekers in hun dertiger jaren een reflectiefase: “Is dit nu alles?”.  Burn-out verschijnselen hebben hier mee te maken. Je vraagt je af wat de zin van het leven is en waar je eigenlijk mee bezig bent. Let op: dit is een generalisatie, individuele gevallen kunnen natuurlijk afwijken: het kan eerder of later op de proppen komen!!

Is de ander een vinder, dan zal deze dit soort vragen niet stellen. De vinder weet meestal wat hij of zij wil en stelt zich daarom ook geen vragen. Hij of zij is tevreden.
Dit is ook wat na verloop van tijd gaat schuren. De vinder vindt dat de zoeker moet stoppen met zoeken: het is toch gewoon te vinden. De zoeker wil dat de vinder gaat zoeken, want dat is juist zo mooi. Kleine scheurtjes ontstaan, want de zoeker en de vinder voelen zich beiden niet gehoord, gezien en gewaardeerd. Toch kan het goedkomen als beiden begrijpen wat er speelt, respect en waardering voor elkaars talenten en kwaliteiten hebben, en ze daarnaast dezelfde normen, waarden en doelstellingen hebben.

Meer hierover kun je zien in het webinar: De Drie Geheimen voor een Goed Huwelijk

conflictoplossingAPK-keuring, geen relatietherapie, wel relatieverbetering.

Tijdig de scheurtjes opmerken, bespreken en herstellen is de sleutel voor het geluk in elke relatie. Ik pleit er dan ook voor pre-mediation te gebruiken als APK voor je relatie. Het is veel gemakkelijker om samen eens per jaar echt om de tafel te gaan om over de ‘moeilijke’ issues te praten, als daar een derde bij betrokken is. Een derde die niet de therapeut gaat uithangen, maar wel kennis heeft van zaken. We laten het anders al snel verslonzen. Als er geen CBR was die ons jaarlijks herinnert aan de APK voor onze auto (en deze niet verplicht) was, zouden we het vermoedelijk ook niet doen of in ieder geval vaker vergeten of uitstellen.
Pre-mediation is geen relatie-therapie. De relatie is prima. Het gaat om het met elkaar praten over onderwerpen waar je anders niet zo snel toe komt, die wat gevoelig liggen of waar je zelf nog niet echt zicht op hebt. Met als doel te voorkomen dat problemen conflicten worden en dat mediation nodig is. Geen relatietherapie, wel relatieverbetering.

In elk goed gesprek spelen argumenten, belangen en verlangens een rol, maar deze komen niet altijd goed uit de verf. Wat vindt de één redelijk en wat vindt de ander? Waarom? Hoe zou het zijn als je later terugkijkt? Hierbij speelt de ‘balans van geven en ontvangen’ een grote rol. In pre-mediation wordt met deze zaken rekening gehouden.  De wettelijke regels (rechten en verplichtingen) kunnen het kader en het uitgangspunt zijn. Vervolgens wordt gekeken op welke wijze jullie daarmee om willen gaan.

Soms spelen gevoelens als angst voor afwijzing of schaamte mee in de beslissingen die worden genomen. Zaak dus om goed stil te staan bij de intenties achter de beslissingen die genomen worden en deze zorgvuldig af te wegen.

Gewijzigde omstandigheden?

kosten-van-de-huishouding

Afspraken die jullie destijds – in een andere tijd en andere omstandigheden – hebben gemaakt, kunnen nu gevolgen hebben die je liever niet wilt. Wat als er kinderen geboren zijn? Eén van beiden minder is gaan werken? Wat zijn daarvan de gevolgen en hebben jullie dat goed bekeken? Welke keuzes zijn daarin gemaakt en waarom.

Ben je een onderneming gestart? Wat zijn daar de gevolgen van? Voor nu en voor de toekomst? Wat als het heel goed gaat? Wat als het slecht afloopt? Beschermen de huwelijksvoorwaarden ons tegen privé-aansprakelijkheid? We denken van wel, maar in de praktijk wordt dit langs alle kanten om zeep geholpen. Een bank zal bijvoorbeeld alleen (hypothecair) krediet verlenen als ook de partner mee tekent. De huwelijksvoorwaarden, die dienen ter bescherming van deze partner bij een faillissement, kunnen dan zo de prullenbak in.

Bespreek jij alles?

Natuurlijk. Veel mensen bespreken dit soort zaken op het moment dat het speelt wel. Maar heel veel mensen ook niet. Durf je echt alles op tafel te leggen? Hoeveel mensen denken niet: “Dat durf ik toch niet te zeggen”. Met een derde erbij is het gemakkelijker. Zeker als je weet dat win-win-win de doelstelling is. Ook al weet je nog niet precies hoe dat er dan uit gaat zien. Bij pre-mediation weet je in ieder geval zeker dat met alle aspecten rekening wordt gehouden. Denk je achteraf: “Dat had toch beter anders gekund, maar daar kan ik nu niet meer mee aankomen?”, dan is het handig als je weet dat je jaarlijks een gesprek hebt, waar dit soort zaken – met hulp – bespreekbaar worden gemaakt.

Pre-mediation of relatietherapie?

Bij mediation en zeker ook bij pre-mediation, ligt de nadruk op het verhelderen en verbeteren van de communicatie en inzicht in alle mogelijkheden, gevolgen/consequenties en wordt getracht praktische oplossingen voor allerlei kwesties te vinden. Deze oplossingen worden vastgelegd in een convenant.

Bij mediation en pre-mediation wordt uitgegaan van twee of meer gezonde mensen, die samen gaan kijken welke belangen/doelen en wensen/verlangens zij nastreven en vanuit welke normen en waarden zij dat doen, en hoe een gezamenlijk doel vorm kunnen geven of een oplossing voor een kwestie kan worden gevonden. Ook wordt gekeken naar hoe zij elkaar eventueel kunnen versterken in het verwezenlijken daarvan.

Hoewel er aandacht kan zijn voor het verleden, de omgeving en achtergrond waarin partijen zich bevinden, is er niet – zoals bijvoorbeeld in (relatie)therapie – de focus op herstel van iets wat ‘niet goed/gezond’ is, hoewel de verhelderde communicatie/inzichten zeker herstel van kleine scheurtjes teweeg kan brengen.

Pre-mediation in arbeidszaken

Pre-mediation vindt ook steeds meer haar weg in arbeidskwesties. Veel ondernemers/werkgevers zijn zich bewust van de consequenties van oplopende spanningen, ziekmeldingen en slepende spoor 1 en 2 trajecten. In een vroeg stadium een goed gesprek met een mediator als onafhankelijke derde erbij kan veel ellende voorkomen. Juist het feit dat een derde erbij betrokken wordt, maakt dat de medewerker zich gehoord voelt. Hoe langer een werknemer thuis zit, hoe lastiger het blijkt te zijn om weer terug te keren. Snel een goed gesprek organiseren, voorkomt dat het uit de hand loopt. Zelfs de beslissing om (uiteindelijk) afscheid van elkaar te gaan nemen, kan zo in goede banen worden geleid, met win-win voor alle betrokkenen.

Als een mediationtraject als te zwaar wordt ervaren, bijvoorbeeld omdat er niet echt sprake is van een duidelijk conflict, kan pre-mediation uitkomst bieden. Bij  een ziekmelding kan de bedrijfsarts hierin adviseren. Een enkel gesprek kan al heel veel opluchting geven.

Pre-mediation als voorfase van het mediation-traject is ook geschikt om elkaar wat af te tasten. Polsen hoe men erin staat, wat de mogelijkheden nog zijn.

Bestuurlijke pre-mediation

In zaken waarbij ‘je recht halen’ bij de rechter een hoop rompslomp met zich meebrengt, zoals bij klachtenprocedures bij de overheid, gemeenten, belastingdienst, biedt pre-mediation uitkomst. De meeste klachtprocedures gaan over het ‘niet gehoord’ worden. In mediation wordt gezorgd dat je ieder gehoord én erkend wordt.

Wat wil jij bespreken?

Loop je ergens mee rond wat je best lastig vindt om bespreekbaar te maken? Wil je investeren in de relatie, zonder dat er echt een probleem is? Gewoon omdat de relatie belangrijk en waardevol voor je ons. Overweeg om een gesprek met een mediator aan te vragen. Vaak is één gesprek al voldoende om de balans te bereiken. De balans tussen wat gegeven en ontvangen is.

Boek: Netelige Kwesties

In het boek “Netelige Kwesties’ komen alledaagse en niet-alledaagse kwesties, problemen en conflicten aan bod. Ze worden uitgewerkt in voorbeelden met de 1-2-3 Opgelost! Methode uit het Evolutie Systeem

Lees meer over premediation.

Over de schrijver
Hilde Kroon is mediator en jurist, met meer dan 20 jaar ervaring in Nederland en België en praktijken in Alkmaar en Arnhem.
Reactie plaatsen