rekening en verantwoording

Wie zijn mijn erfgenamen?

Erfgenamen volgens de wet

Als je geen testament laat opstellen, dan bepaalt de wet wie je erfgenamen zijn.

.De regels van het erfrecht staan in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Het erfrecht bepaalt onder andere dat er 4 groepen erfgenamen zijn:


  1. echtgenoot, geregistreerde partner en eigen kinderen (geen pleeg- of stiefkind)
    Als uw kinderen niet meer leven: uw kleinkinderen.
  2. ouders, broers en zussen
    Als uw broers en zussen niet meer leven: hun kinderen.
  3. grootouders
  4. overgrootouders

Zijn er in de 1e groep erfgenamen? Dan erven zij. Zijn die er niet? Dan erft de 2e groep. Is er niemand in de 2e groep? Dan erft de 3e groep. En is er ook niemand in de 3e groep? Dan erft de 4e groep.

Zijn er helemaal geen erfgenamen? Dan gaat uw erfenis naar de staat.

Samenwonenden kunnen zonder testament niet van elkaar erven, maar zij kunnen in een samenlevingscontract wel regelen dat gemeenschappelijke bezittingen na het overlijden van de ene partner naar de andere partner gaan.

Testamentaire erfgenamen.

Dit zijn de erfgenamen die je in je testament tot erfgenaam hebt benoemd.


Pas erfgenaam na zuivere of beneficiaire aanvaarding

Iemand wordt pas officieel erfgenaam als deze de nalatenschap (voor zijn of haar aandeel) zuiver of beneficiair heeft aanvaardt. Zuivere aanvaarding kan al door feitelijke gedragen plaatsvinden. Je wordt dan ook aansprakelijk  voor mogelijke schulden als deze er zijn. Om dat te voorkomen is het verstandig beneficiair te aanvaarden.

Als je verwerpt, ben je nooit erfgenaam geweest.  Degenen die volgens de wet of het testament opvolgend erfgenaam zijn, treden in jouw plaats.