Scheiden is Leiden
12 augustus 2021 
5 min. leestijd

Scheiden is Leiden

Nadat ik een paar dagen echt even helemaal weg was geweest nam ik de definitieve beslissing. Ik kwam midden in de nacht thuis. Het was vreselijk. Met lood in mijn schoenen liep ik de trap op naar de zolder, waar we sliepen. Hij hield zich slapende en ik ging naast hem liggen. We wisten allebei dat we wakker waren. Na een paar uurtjes draaien ben ik om een uur of vijf in de ochtend rechtop gaan zitten en zei ik: “We moeten praten’. Na het gesprek reed hij, zoals gebruikelijk, om zes uur weg naar zijn werk. Ik keek hem na vanuit de woonkamer. Verdriet en berusting wisselden elkaar af.

 Jaren later stond ik in zijn schoenen en was ik degene die weg reed, nagekeken door de man met wie ik mijn dromen had gehoopt waar te maken. Toen voelde ik mij wanhopig en gedesillusioneerd.

Scheiden is lijden

Scheiden is een heftige gebeurtenis in een mensenleven. Zowel voor degene die als eerste de beslissing neemt, als voor degene die zich daaraan ‘moet’ conformeren is het een ingrijpende beslissing met een heel rouwproces.

Als kind stond ik al tussen mijn ouders in, met het machteloze gevoel dat ik hen niet kon helpen en niet wist wat te doen. Ik was loyaal aan beiden, begreep ze allebei en wilde hen beiden gelukkig maken en respecteren. Later probeerde ik, boos en gefrustreerd over hun onhandigheden – in mijn ogen dom gedrag -, mijn eigen weg te zoeken, daarbij uiteraard mijn eigen ‘fouten’ makend. Door de jaren heen kon ik de schijnbare tegenstellingen met elkaar te verenigen door het verbindende inzicht.

Dat betekent nog niet dat het nu allemaal perfect loopt. Nog steeds loop ik dagelijks tegen kwesties op, maar nu weet ik makkelijker hiermee om te gaan, waardoor ik veel voldoening, plezier en geluk ervaar.

Scheiden is leiden

Dit boek is voor iedereen die staat voor een scheiding, daarbij betrokkenen is of een scheiding achter de rug heeft. Ik geef handvatten die mijzelf (ik ben zowel eerste als tweede beslisser geweest) én vele anderen in de afgelopen jaren hebben geholpen om te gaan met alle gevoelens en ervaringen rond relatiebreuken.  Om de leiding te nemen in eigen leven, met én zonder relatie.

In mijn werk als mediator begeleid ik al jaren mensen in conflicten, zoals bij scheiding, familieproblemen, ontslag en verstoorde zaken- (partner)relaties. De meeste mensen komen bij mij als het conflict al is geëscaleerd. We zoeken dan manieren om deze conflicten op te lossen en de balans terug te brengen in de relatie, soms in een andere vorm dan vroeger. In dit boek de inzichten en voorbeelden hoe we escalatie van de situatie kunnen voorkomen. Het probleem voor zijn, in plaats van de stukjes bij elkaar vegen aan het einde van de rit. Voorkomen in plaats van genezen.

De Toegevoegde Waarde

De toegevoegde waarde van dit boek ligt erin, dat dit het enige boek over conflicten rond scheiden is, dat aandacht besteedt aan:

  • onze geestelijke/mentale evolutie door de bewustzijnsniveaus die we als mens doorlopen, van kind- via puber- naar volwassenbewustzijn volgens het Evolutie Systeem. Hierdoor wordt niet alleen de oorzaak, maar ook de oorsprong van onze onderlinge verschillen in perspectief begrijpelijk. We kunnen de ander daardoor gemakkelijker zijn gelijk geven en de stap zetten naar de win-win-win oplossing, voorbij het compromis. Zo komen we tot echt bevredigende oplossingen;
  • allerlei gesprekken waarmee je geconfronteerd, met de volledige uitwerking ervan, zodat je niet meer met je mond vol tanden staat!

Uiteraard ligt het resultaat van de uitkomst steeds in jouw handen. Het is afhankelijk van je eigen intenties en de moeite die je erin steekt om toe te passen wat je hier aangereikt krijgt.

Cultuur, communicatie en conflictoplossing

In onze relatie voelen we ons zich regelmatig machteloos, gefrustreerd, gekwetst, onbegrepen, niet gehoord, niet gezien en niet gewaardeerd, maar durven daar niet goed over te praten. We weten niet goed hoe! Praten over onze wensen en verlangens is lastig uit angst voor de consequenties of om de ander te kwetsen. We durven elkaar ook niet goed aan te spreken met kritische feedback. Maar als we ons niet uiten, groeit de irritatie en dit bederft niet alleen de sfeer in huis, maar kan ons ook ziek maken. Het heeft een grote invloed op onze – meest intieme – relaties. Al met al lijken voldoening en geluk vaak onbereikbaar.

Mensen willen zich veilig (eerste pijler) en vrij (tweede pijler) voelen en willen graag samenwerken (derde pijler) om hun verlangens te verwezenlijken. Dat kan het beste in een omgeving waar we ons op ons gemak voelen om open te communiceren.  Het leven is de speeltuin, waarin we dit allemaal kunnen leren, met als doel ons goed, gelukkig en voldaan te voelen. Om dat te kunnen bereiken is verandering nodig.

Voorkomen in plaats van genezen

Verandering is de enige constante factor. Als we de veranderingen niet ‘bewust’ toepassen, zullen de omstandigheden ons ertoe dwingen wijzigingen aan te brengen. Prettiger en gemakkelijker gaat het als we inzicht hebben in de vereiste aanpassingen en de moed/aanmoediging om daarnaar te handelen. Door begrip van de basisintenties en daaruit voortvloeiende normen en waarden, wordt het makkelijker over de verschillen te praten en kunnen veel kwesties eenvoudig worden voorkomen of opgelost. Ze hoeven niet meer uit te groeien tot heftige conflicten, zelfs niet bij een scheiding. Als één of beide (ex)partners een bepaald niveau van vaardigheden heeft, ontstaat een open cultuur, waarin alles bespreekbaar is. Zo kan in elke situatie de optimale uitkomst worden bereikt, ondanks moeilijke omstandigheden.

Mediation als ontwikkelingstool

Mediation geeft een mindset en vaardigheden, die verder strekken dan het verbeteren van communicatietechnieken of een assertiviteitstraining. Het is conflictoplossing op het diepste niveau. Het is een soort levenshouding om in elke situatie alert te zijn op de mogelijkheden voor win-win(-win). In élke situatie zelf positieve invloed uit oefenen (middelen) of anderen daarbij te helpen (bemiddelen). Mediationtechnieken zijn te gebruiken als ontwikkelingstool.

Een groter persectief voor nieuwe elementen

Door daarbij de inzichten en interventies uit het Evolutie Systeem toe te passen, krijgen we nog dieper inzicht in de (verborgen) belangen en verlangens, normen en waarden van de betrokken personen. Door de mensen te bezien vanuit dit ‘grotere plaatje’, lukt het beter ons niet zo te laten raken door hun soms negatieve gedrag. We staan er ‘boven’. Zo ontstaat de ruimte om nieuwe, creatieve en gedragen oplossingen te generen, waarin alle belangen, verlangens, normen en waarden worden meegenomen. Zo bereiken we win-win-win.

Interventies uit het Evolutie Systeem

Over het lezen van dit boek

In deel I tref je de theoretische achtergrond, het conceptuele kader, over cultuur, communicatie en conflictoplossing.  Een beetje begrip van het hoe en waarom van het menselijk handelen, helpt om ‘grip’ te krijgen op je eigen situatie. Zo kun je beoordelen of de relatie nog ‘gered’ kan worden of dat scheiden onvermijdelijk en goed is, zodat scheiden niet meer lijden, maar leiden is. De leiding nemen over jezelf en je eigen leven.

Je treft in deel II van dit boek talloze voorbeelden van allerlei gesprekken, die je in de praktijk van pas kunnen komen in ongemakkelijke situaties. Die kom je nogal eens tegen als je in of bij een scheiding bent betrokken. Haal hier je inspiratie uit voor het voeren van je eigen gesprekken. Zo sta je niet meer met je mond vol tanden!

Proefdruk is klaar!

De Proefdruk is gearriveerd. De laatste puntjes op de i en dan de lancering!

Je kunt het boek al bestellen via https://hildekroonmediation.nl/boeken/

 

 

Over de schrijver
Hilde Kroon is mediator en jurist, met meer dan 20 jaar ervaring in Nederland en België en praktijken in Alkmaar en Arnhem.
Reactie plaatsen