Niemand wil in een systeem geplaatst worden!
17 januari 2021 
7 min. leestijd

Niemand wil in een systeem geplaatst worden!

Pas jij in een systeem? Systemisch werken

Niemand wil in een systeem geplaatst worden. Niets zo vervelend als een label opgeplakt krijgen. Dat voelt beperkend en doet afbreuk aan onze diversiteit.
Toch zitten we er allemaal in.

Systemisch werken

Als je wel eens van systemisch werken hebt gehoord, weet je dat we deel uitmaken van allerlei systemen: een relatie, een gezin, familie, werkomgeving, maatschappij, de wereld. In een nog groter – holistisch – perspectief zitten we allemaal in de ‘eenheid’.  Dat is alles wat er is: een heel groot systeem, zonder grenzen. Er is dus geen ontsnappen aan! We zitten erin en we kunnen er niet uit.

Maar er is natuurlijk een beter voelend perspectief! Om het even welk systeem we bedenken, zelfs als het de grote eenheid is, dient om inzicht en begrip te krijgen, om een situatie te verbeteren. Elk systeem lost daarmee ook weer op als het zijn functie heeft volbracht. De eenheid is alles en het is niets.
Er zijn er talloze systemen, methoden en technieken.  Steeds ten dienste van het inzicht om een situatie, product of dienst te verbeteren.

De reden waarom we het lastig vinden om in een systeem geplaatst te worden, is de angst om veroordeeld te worden (these). De andere kant is dat we het handig is om gebruik te kunnen maken van een systeem om inzicht te krijgen. Als we al veroordeeld worden, is dat het probleem van de ander of we zijn het feitelijk zelf die onszelf veroordelen (antithese). De synthese is dat we er allemaal onderdeel uitmaken en dat we ‘het’ allemaal vroeg of laat wel leren. Deze manier van kijken (these, antithese, synthese) is een voorbeeld van groei door het Evolutie Systeem.

Evolutie Systeem

Uit talloze systemen, modellen, methoden uit (alternatief)psychologische, (rechts)filosofische en esoterische bronnen, heb ik de rode draad gehaald en teruggebracht tot een eenvoudig 3-stappen model: een multidimensionaal groeimodel: Het Evolutie Systeem. Alle methoden – teruggebracht tot de kern – passen hierin. Het is onze ontwikkeling als mens via kind-fase, door de puberteitsfase, naar volwassenheid. Het is ook van toepassing op producten en diensten. Denk maar aan het gezegde als een nieuw product gelanceerd wordt: “De kinderziekten moeten er nog uit”.

De onderverdeling in 3 maakt het simpel. Meer stappen kunnen we eigenlijk ook niet goed onthouden :-).

3 pijlers van het Evolutie Systeem

Natuurlijk is het niet de bedoeling alle wijsheden in alle andere methoden over boord te gooien, want juist in de details zit de verfijning.
Het Evolutie Systeem biedt het grotere kader en daarbinnen zit de verfijning. Hoe subtieler je het gaat zien, hoe meer je eruit haalt. En hoe groter de kaders, hoe meer begrip. De inzichten die het Evolutie Systeem brengt en de interventies die eruit afgeleid kunnen worden, kunnen ingezet worden om andere methoden te verrijken, verbreden en verdiepen. Het maakt duidelijk waar iets extra’s ingezet kan worden om een doorbraak te bereiken.

Geweldloze communicatie in het Evolutie Systeem

Een voorbeeld ter verduidelijking. Hoe kan een methode in het Evolutie Systeem geplaatst worden op basis van de intentie/interventie:

Geweldloze Communicatie

Geweldloze communicatie is een prachtige methode om bewust te worden van de manier waarop je communiceert en wat de intentie daarachter is. Het doel is zonder macht- en manipulatiespelletjes simpelweg de ander een verzoek te doen of de ander aan jouw wensen tegemoet wil komen. Dus geen ‘oorlog’ meer, niet meer in woorden, niet meer in daden ene zelfs niet meer in intentie.

Dit is al veel verfijnder dan de conflictoplossingsmethoden uit voor ons Westerse mensen gelukkig uit vroegere tijden, maar in andere plaatsen in de wereld nog steeds veel voorkomend: oorlog en moord, vechten tot de dood er op volgt. Hoewel al heel veel beter, is het ‘gevecht’ in de rechtszaal, ook niet schoon! De één wint, de ander verlies. De één krijgt gelijk, de ander niet. Toch kan het zin hebben een rechter in te schakelen. Voor sommige mensen brengt het rust dat een ander beslist wat het beste is (de andere kant). Als men zich daarbij neer kan leggen is het conflict ook opgelost. De ander geeft op of berust. Heel vaak zien we echter, dat de degene die in het ongelijk wordt gesteld teleurgesteld en boos is en dat hetzelfde conflict dan later opnieuw of in andere vorm oplaait.

Geweldloze communicatie is dus een veel ‘verhevener’ vorm van conflictoplossen. Je doet een verzoek en hoopt dat de ander dat wil inwilligen of wil praten over de mogelijkheden. Dit is een voorbeeld van het Evolutie Systeem: we groeien in conflictoplossing van oorlog voeren (1) naar de rechter laten beslissen (2) tot het onderling uitpraten en een verzoek doen (3).

Maar wat als de ander het verzoek niet inwilligt? Wat als de ander zegt: “Bekijk het maar!”? “Ik heb er geen zin in!”
In dat geval moeten we de invulling van onze behoefte bij iemand anders halen, die het ons wel wil geven.
En als er niemand is, die dat wil? Dan zullen we het zelf moeten oplossen.

Innerlijk conflict

Als de ander weigert mee te werken, gaan we zien dat onze behoefte een innerlijk conflict is. Zolang we het bij de ander zoeken, zijn we ‘afhankelijk’ en kunnen we teleurgesteld en gekwetst raken.

Wil de ander wel in onze behoefte voorzien én wij in de behoefte van de ander, dan ervaren we de eenheid. Het helemaal in elkaar op kunnen gaan, loyaliteit, vertrouwen en zekerheid.

Zijn we al vaker teleurgesteld in de loyaliteit van anderen, dan gaan we het op een gegeven moment opgeven. We gaan vanzelf eerst voor onszelf kiezen, want we zijn al zo vaak gekwetst!  We zetten nu eerst onszelf voorop, maar de wens en het verlangen om in verbinding te zijn met een ander blijft. Je zoekt nu iemand die dezelfde normen en waarden heeft als jij! Maar je houdt afstand, want je wilt de pijn niet meer ervaren. Als het toch weer goed voelt, ga je je weer overgeven en verliest jezelf weer in de relatie: Zal het dit keer toch mogelijk zijn!!

Goed beschouwd is dit laatste proces de overgang van de eerste pijler naar de tweede pijler van bewustzijn in horizontale groei. De groei van oorlog via rechter, naar geweldloze communicatie is de verticale (verdiepingsgroei) in de eerste pijler.

Conflictoplossingsmethoden verrijkt met het Evolutie Systeem

We maken ons langzaam los van de afhankelijkheid en gaan kiezen voor zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Van daaruit willen we ons wel met de ander verbinden, maar we willen ons niet meer in de ander verliezen. We willen nu een partner die ons respecteert en wij respecteren de ander.

Dit proces van overgang van eerste naar tweede pijler en de groei door de fasen in de tweede pijler in liefdesrelaties wordt prachtig beschreven door Hannah Cuppen in haar boek ‘Liefdesbang“.

 

Innerlijk Conflict oplossen met het Evolutie Systeem

Er zijn een heleboel manieren om dit innerlijk conflict en het ‘trauma’ van de afwijzing, hechtingsproblematiek, de dans van het aantrekken en afstoten, op te lossen. Het gaat in al deze technieken en methoden (weer) om drie stappen:

  1. het lichaam terug in balans brengen (denk aan: ademhalingstechnieken, sacrale massage, boksen als uitlaatklep, accupunctuur, EFT, EMDR, esoterische druppels, etc).
  2. Als het lichaam weer wat ontspannen is, doordat de frustratie, boosheid en verdriet doorleefd is, kan de zoektocht naar het inzicht beginnen. De verschillende kanten worden bekeken (eigen aandeel, spiegelen, psychosomatische analyse, regressie en dergelijke).  Het kan eerst aanvoelen als verveling, maar dat is het omslagpunt.
  3. Daarna is er de ruimte om te bekijken hoe het echt anders kan. Nieuwe elementen, nog andere inzichten en perspectieven (raad vragen, channelen, en dergelijke), die uiteindelijk leiden tot een nieuw positief perspectief, met hoop en vertrouwen in de toekomst en een innerlijk weten over wat en hoe.
    Deze reis door alle emoties wordt heel mooi beschreven in “De verbazingwekkende kracht van je emoties” door Esther Hicks.

Je hebt:

  1. de realiteit bekeken en gevoeld wat deze je doet
  2. bekeken wat je hebt gedaan en wat je aandeel in de situatie was
  3.  hulp gevraagd om verbeteringen aan te brengen en dit toegepast.

Bewustzijn

De manier waarop we met conflicten omgaan, zegt dus iets over ons bewustzijnsniveau. Dit fluctueert afhankelijk van het onderwerp en hoe serieus we daar naar hebben gekeken.

Eerste Pijler

In de eerste pijler van bewustzijn worden we uitgedaagd de realiteit te bekijken en te voelen wat deze met ons doet. Hier kunnen we vast zitten in de tunnelvisie en onze emoties. Het is echt wel moeilijk om al je emoties te verwerken, zodanig dat je er los van bent.  Vaak onderdrukken we de emoties in plaats van ze te verwerken. Dat werkt misschien tijdelijk, maar na verloop van tijd komen ze toch terug bovendrijven.

Tweede Pijler

In de tweede pijler hebben we de emoties aardig verwerkt en zijn we dus in staat om ook de ‘andere kant’ te zien. We kunnen nu al een compromis sluiten. We onderhandelen. Al dan niet met onszelf. Dit voelt echter niet echt bevredigend. Het is okay, maar dat is het dan ook. De fase van verveling. Denk maar aan de puber, die een beetje blasé is.

Derde Pijler

In de derde pijler komt het nieuwe inzicht dat de synthese teweegbrengt. Alles komt samen. Nu is er eenheid vanuit verbondenheid in plaats van het verliezen in elkaar. In deze pijler overstijgen we de tegenstellingen. Nu komt er ruimte om door middel van mediation tot een echte overeenkomst te komen, die het compromis overstijgt.

Voordeel van mediation

Mediation is een ‘Derde Pijler Methode’ van conflictoplossing.  Het compromis wordt overstegen door een oplossing waarin de belangen en verlangens samengevoegd worden, met nieuwe elementen, tot een win-win-win-oplossing.

Dat is de meerwaarde, de Toegevoegde Waarde, van de mediator. Zelfs als je zelf redelijk goed in staat bent om stabiel in de derde pijler te blijven!

Je eigen Evolutie versnellen?

De manier waarop we met conflicten en onze innerlijke conflicten omgaan, zegt iets over ons ‘bewustzijnsniveau’.  Gelukkig zijn we – zeker hier in het Westen – al zover ontwikkeld, dat we kunnen onderhandelen om tot een compromis te komen.  Een relatief groot deel van de mensen zit al stabiel in de tweede pijler (25%). We zijn dan meestal ook goed in staat om de verschillende kanten van de medaille te zien. Toch gebeurt het regelmatig dat we ons verscheurd voelen tussen wat onze omgeving van ons verwacht (eerste pijler) en wat we zelf willen (tweede pijler).

Door bewust te werken met de pijlers uit het Evolutie Systeem, jouw plek daarin en de volgende stappen (tot in detail) te kennen, kun je je evolutie enorm versnellen.
Het voordeel daarvan is dat je langer voldoening en geluk ervaart, door het overzicht en inzicht dat je hebt in je levenssituaties en je snel problemen kunt oplossen.

Heb je belangstelling hiervoor? Lees het boek “Opgewonden Standjes en Bevredigende Oplossingen“, volg de cursus “De Basis van Conflicten Oplossen” en
doe mee met een MasterMind Meeting om te bekijken of het MasterMind Membership iets voor jou is.

 

Over de schrijver
Hilde Kroon is mediator en jurist, met meer dan 20 jaar ervaring in Nederland en België en praktijken in Alkmaar en Arnhem.
Reactie plaatsen