arbeidsmediationgesprek

Wat is arbeidsmediation?

Arbeidsmediation is een veelgebruikte methode om conflicten tussen werkgever en werknemer op te lossen. In Nederland wordt arbeidsmediation steeds vaker ingezet als een alternatief voor traditionele rechtspraak. Mediation biedt partijen de kans om op een snelle en efficiënte manier een oplossing te vinden voor hun conflict, zonder dat ze daarvoor de hulp van een rechter nodig hebben.

Arbeidsmediation wordt in Nederland voornamelijk ingezet bij conflicten die ontstaan zijn tussen werkgever en werknemer. Denk hierbij aan conflicten over arbeidsvoorwaarden, functioneren, verzuim, en ontslag. Mediation kan ook worden ingezet bij conflicten tussen collega's of tussen afdelingen binnen een bedrijf.

arbeidsmediation-gesprek

Wat zijn de voordelen van arbeidsmediation?

Een belangrijk voordeel van arbeidsmediation is dat het een snellere en goedkopere oplossing biedt dan een gerechtelijke procedure. Mediation kan vaak binnen enkele weken worden afgerond, terwijl een gerechtelijke procedure vaak maanden of zelfs jaren in beslag kan nemen. Bovendien kan een gerechtelijke procedure veel geld kosten, terwijl arbeidsmediation vaak een stuk goedkoper is.

Een ander belangrijk voordeel van arbeidsmediation is dat het partijen de mogelijkheid biedt om zelf een oplossing te vinden voor hun conflict. In een gerechtelijke procedure wordt een oplossing vaak opgelegd door een rechter, terwijl mediation de partijen de ruimte geeft om zelf met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. Dit kan ertoe leiden dat de partijen zich meer betrokken voelen bij de oplossing en dat deze daardoor beter wordt nageleefd.

Wanneer wordt arbeidsmediation ingezet?

Arbeidsmediation wordt in Nederland vaak ingezet door bedrijven die een arbeidsmediationregeling hebben opgesteld. Deze regeling geeft aan onder welke omstandigheden mediation wordt ingezet en hoe de mediation wordt georganiseerd. Sommige bedrijven kiezen ervoor om een externe mediator in te schakelen, terwijl andere, meestal grotere bedrijven, een interne mediator hebben die de mediation begeleidt.

arbeidsmediationgesprek

Wanneer is arbeidsmediation niet geschikt?

Ondanks de vele voordelen van arbeidsmediation, is het niet geschikt voor elk type conflict. Sommige conflicten zijn te complex of te emotioneel beladen om met mediation opgelost te worden. Ook in situaties waarin een van de partijen zich niet kan of wil inzetten voor een oplossing, is mediation vaak een eerste aanzet of een deel van de oplossing.

Mediation bij ontslag van een werknemer

Als een werknemer ontslagen wordt, kan arbeidsmediation worden ingezet om een oplossing te vinden voor eventuele conflicten die hieruit voortvloeien. Bijvoorbeeld als de werknemer het gevoel heeft dat hij onrechtvaardig behandeld is of als er discussie is over de vergoeding die hij ontvangt bij ontslag. Mediation kan helpen om een constructieve oplossing te vinden die voor beide partijen acceptabel is.

Mediation bij een collegiaal conflict

Als een werknemer een conflict heeft met een collega, kan arbeidsmediation worden ingezet om de situatie te verbeteren. Mediation kan helpen om de onderliggende problemen te achterhalen en een oplossing te vinden die ervoor zorgt dat de werknemers weer met elkaar kunnen samenwerken.

Mediation bij een slecht resultaat van de werknemer

Als een werknemer een slecht resultaat heeft gehaald in zijn evaluatiegesprek, kan arbeidsmediation worden ingezet om de situatie te verbeteren. Mediation kan helpen om te achterhalen waar de problemen zich bevinden en een oplossing te vinden die ervoor zorgt dat de werknemer zijn werk beter kan doen.

Mediation bij een salarisgesprek

Als een werknemer een slecht resultaat heeft gehaald in zijn salarisgesprek, kan arbeidsmediation worden ingezet om de situatie te verbeteren. Mediation kan helpen om duidelijkheid te krijgen over de redenen waarom de werknemer geen salarisverhoging heeft gekregen en een oplossing te vinden die voor beide partijen acceptabel is.

Samenvatting

In samenvatting, arbeidsmediation is een veelgebruikte methode om conflicten tussen werkgever en werknemer op te lossen in Nederland. Het biedt een snellere en goedkopere oplossing dan een gerechtelijke procedure en geeft partijen de mogelijkheid om zelf een oplossing te vinden. Arbeidsmediation is niet geschikt om elk type conflict in het geheel op te lossen en kan dan gebruikt worden om eerst de relatie te verbeteren, waardoor andere oplossing in zicht komen. Het is daarom belangrijk om goed te analyseren of het een oplossing is voor het specifieke conflict waarmee men te maken heeft of alleen voor de eerste stap.

Reactie plaatsen