transcendente-mediation

Transformatieve Mediation

Transformatieve mediation

Bij transformatieve mediation is de aandacht in de eerste plaats gericht op relatieherstel. Het vinden van een concrete oplossing komt als vanzelf zodra partijen weer in goede relatie tot elkaar staan. Het doel van transformatieve mediation is de aan het conflict ten grondslagliggende emoties te transformeren. Hierdoor transformeert automatisch het conflict en worden partijen empowered om zelf - op natuurlijke wijze - een oplossing te vinden. De relatie herstelt, waardoor ze ook mogelijke toekomstige situaties weer makkelijk zelf kunnen oplossen.

Het boek: "The promise of mediation'

In 1994 verscheen het boek The Promise of Mediation van Baruch Bush en Joseph Folger. De begrippen ‘recognition’ (erkenning) en ‘empowerment’(de behoefte tot zelfontwikkeling en ontplooiing) staan hierin centraal. Dit boek vormt de basis van transformatieve mediation.

Erkenning en Empowerment

Erkenning en empowerment worden gezien als twee basisbehoeften van de mens. In transformatieve mediation gaan we ervan uit dat iedereen het vermogen tot begrip en empathie heeft. Dit betekent dat we begrip kunnen opbrengen voor emoties, ervaringen en behoeften van anderen. Ieder mens heeft ook de behoefte om zich te verbinden, dit kan worden gezien als het verlangen naar wederzijdse erkenning. 

In conflictsituaties spelen vaak sterke emoties. Wanneer deze emoties door de andere partij erkend worden, verminderen deze en zal het conflict ook afzwakken. Hierdoor ontstaat ruimte om na te denken over de gemeenschappelijke belangen en verlangens en een gemeenschappelijke oplossing.

Bij transformatieve mediation gaan we er ook van uit dat ieder mens de behoefte heeft om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien.Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het vermogen tot besluitvorming. In conflictsituaties wordt de besluitvorming vaak belemmerd. Wanneer heftige emoties door de tegenpartij worden erkend en daardoor afzwakken, wordt het weer mogelijk om goed overwogen besluiten te nemen. Dit wordt ook wel empowerment genoemd.

Transformatieve en Probleemoplossende mediation in Het Evolutie Systeem

Door te bekijken wat het doel is van transformatieve mediation en wat de interventies zijn, zien we dat deze methode te plaatsen is in de Tweede Pijler van Het Evolutie Systeem. In de Tweede Pijler staat aandacht voor het individu voorop en gepoogd wordt door middel van empowerment te bewerkstelligen dat ieder uitkomt voor zijn of haar eigen waarheid en dat daar begrip voor ontstaat. De heftige emoties uit de Eerste Pijler komen tot rust, omdat er respect is voor ieders standpunt en belang. Bij transformatieve mediation wordt zo de relatie tussen beide partijen hersteld. Door het begrip ontstaat als vanzelf een compromis. Meer over de Pijlers van Het Evolutie Systeem lees je in de blog "Niemand wil in een systeem geplaatst worden!" en op deze pagina: Het Evolutie Systeem.

Bij probleemoplossende mediation wordt het conflict juist gezien als een concreet probleem, waar een feitelijke oplossing voor moet worden gevonden. De aandacht is dus gericht op feiten en regels. Dat maakt dat deze mediationstijl in de Eerste Pijler van Het Evolutie Systeem past.Tijdens het mediationproces wordt vooral gefocust op de verschillende argumenten van de partijen. Op basis hiervan wordt onderhandeld over een oplossing. De opstelling van een vaststellingsovereenkomst waar alle partijen zich in kunnen vinden, vormt een belangrijk onderdeel van de mediation, aangezien de oplossing daarin wordt vastgelegd, zodat hier altijd weer op terug gevallen kan worden. Dat kan nodig zijn, aangezien de relatie niet persé hersteld wordt.

Transformatieve en Transcendente mediationstijl in Het Evolutie Systeem

Bij transformatieve mediation gaan we er - zoals aangegeven - van uit dat ieder mens de behoefte heeft om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. Dit is ook zo bij Transcendente Mediationstijl. Bij Transcendente mediation gaat het niet alleen een behoefte om zichzelf te ontwikkelen, maar een diepe wens daardoor de tegenstellingen te overstijgen en een synthese te bereiken met nieuwe elementen voor een superoplossing. Een oplossing niet alleen goed voor betrokken partijen, maar ook voor de omgeving en het Grote Geheel.

Interventies van Transformatieve  Mediation

 De interventies die ingezet worden bij Transformatieve Mediation zijn interventies waarbij vragen gesteld worden om het onderscheid te maken tussen de argumenten, belangen en verlangens van elke partij. Socratische vraagstelling (het waarom achter het waarom) en de interventie van het zien van de verschillende kanten van 'het theekopje', zijn bekende interventiemethoden in deze fase van Het Evolutie Systeem.. Door het inzetten van deze interventies wordt zelfreflectie én begrip voor elkaar gestimuleerd. Hier zetten we De Drie Vragen voor optimale communicatie 

Ben je professioneel conflictoplosser en wil je meer weten over de interventies uit Het Evolutie Systeem, bekijk de Masterclass 'Doorbreken!'