Pre-mediation

Pre-mediation

Pre-mediation is een verhelderend gesprek onder leiding van een mediator, zonder dat er  sprake is van een conflict.

Wel worden de kennis en vaardigheden van mij als mediator benut om een aantal zaken goed met elkaar te bespreken om conflicten in de toekomst te voorkomen én om tot verdieping van de onderlinge relaties te komen.


Want het is zeker niet gemakkelijk om het écht over dingen te hebben die ertoe doen, omdat de consequenties zo groot lijken te zijn. Wat als de verschillen boven tafel komen en ze onoverbrugbaar blijken te zijn? 


Premartial mediation

In premartial mediation ga je met je liefdespartner praten over wat jullie van elkaar verwachten, welke belangen en verlangens je over en weer hebt en hoe je de relatie – relationeel, zakelijk en juridisch – vorm wilt geven.


Dit is ook het moment om te achterhalen wat ieders normen en waarden zijn en hoe dit uitwerkt in de financiële afspraken. Niets zo veranderlijk als de mens, dus ook hierbij geldt: regelmatig deze vragen aan elkaar blijven stellen!


Reactie plaatsen