Disclaimer


Deze website is geschreven voor gezonde mensen zonder geestelijke aandoeningen van welke aard dan ook. 


Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.


De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.


Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.


Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.


Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.


Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.


Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.


Resultaten en reviews

De persoonlijk gedeelde resultaten en reviews zijn persoonlijk en kunnen per persoon verschillen. Iedere situatie is anders en jouw persoonlijke resultaat kan dus anders zijn dan de resultaten getoond op deze website.


Gesponsorde inhoud

In sommige artikelen op mijn website geef ik reviews van producten of link ik naar bepaalde merken en bedrijven. Dat zijn partners die producten of diensten leveren waar ik volledig achter sta. Soms is dit in ruil voor betaling en gaat het van mijn kant om sponsoring. Alle meningen in een gesponsorde post op social media of in artikelen, zijn mijn eigen eerlijke ideeën, mening en ervaringen.

 

Affiliate linkjes

Ik gebruik in mijn blogs affiliate links, wat betekent dat ik een kleine commissie krijg als je een product koopt via mijn link. Jij betaalt hierdoor nooit meer en het is voor mij een service aan jou om je exact te kunnen laten zien welke producten ik aanbeveel.


Deze producten zijn in de meeste gevallen ook uitgetest door mij en het zijn producten die ik ook zelf gebruik of gebruikt heb. Het bespaart jou voornamelijk tijd uit en voor mij levert een extra kleine bijdrage. Ik ben je uiteraard dankbaar als je via mijn linkje een aanschaf doet of hebt gedaan.


Samenwerkingen

Ben je een merk of bedrijf en wil je samenwerken?  Stuur mij gerust een e-mail: info@hildekroonmediation.nl.