mediation bij scheiding, erfenis, arbeidskwesties

Wie is de bekendste Mediator van Nederland?

mr. Hilde Kroon

hilde kroon
ZAKBOEKJE 1-2-3 OPGELOST

Wie is de beste mediator van Nederland?

En wat heb jij daaraan?

Wat is dat bekendheid? Onder wie ben je dan bekend? Wat heb jij daaraan?

Een beetje bekendheid geeft expertstatus en autoriteit. Het vertrouwen dat je weet dat heel veel mensen positieve ervaringen hebben en dat jij daar wellicht ook bij gebaat bent.


Hilde is met haar frisse kijk op mediation, met de 1-2-3 Opgelost! Methode uit het Evolutie Systeem, de Rode Draad uit (alternatief)psychologisch , (rechts)filosofisch en esoterisch materiaal, een frisse wind in mediationland.  En voor conflictoplossing in het algemeen. 

referentie

Familie & Zakelijke Mediation

scheidende wegen

Familie & Zakelijke Mediation

Loop niet te lang door met problemen, voor je het weet groeien het uit tot een conflict. Voorkom escalatie van de situatie.

Maak jezelf conflictoplossingsvaardig

boeken over de toepassing van mediation in dagelijkse en conflict situaties
Conflicten Oplossen

Boeken

Wat is dat bekendheid? Onder wie ben je dan bekend? Hilde is met haar frisse kijk op mediation, met de 1-2-3 Opgelost! Methode uit het Evolutie Systeem, de Rode Draad uit (alternatief)psychologisch , (rechts)filosofisch en esoterisch materiaal, een stempel aan het drukken op conflictoplossing in het algemeen en mediation in het bijzonder. 
corporate-mediation-journal-20-2

In de media

Hilde heeft i.s.m. anderen gepubliceerd in verschillende (vak)bladen)
Grafiek conflict

Opleiding & Training

Trainingen in bedrijfsleven, overheid, Opleiding aan professionele conflictoplossers