Checklist Scheidingsprocedure

De scheidingsboodschap

Nadat duidelijk is geworden dat de scheiding zal gaan plaatsvinden, wordt een afspraak gemaakt voor het eerste kennismakingsgesprek.

Informatie verzamelen

Jullie gaan allebei zoveel mogelijk informatie verzamelen. Er zijn documenten nodig en je wilt natuurlijk precies weten wat je rechten en plichten zijn. Uiteraard geef ik alle juridische informatie, maar het staat je ook vrij elders inlichtingen in te winnen. Raadpleeg bijvoorbeeld de hypotheek-adviseur en/of boekhouder.
Zo kun je gemakkelijker bepalen wat je wel en niet wilt.

Gesprekken en concept overeenkomst

In de gesprekken achterhalen we wat ieder het liefste wil, wat de belangen en wensen zijn. We bekijken wat de verschillende mogelijkheden en zijn en binnen wat mogelijk is, zoeken we de voor beiden optimale uitkomst. We maken een concept-convenant op en bespreken de inhoud.

Tekenen en indienen verzoekschrift

Als alles akkoord is wordt het convenant ondertekend. Dit convenant gaat samen met een aantal gemeentelijke documenten naar de advocaat, die het verzoekschrift bij de Rechtbank indient. Zodra de rechtbank de uitspraak heeft gedaan, ontvangen jullie daarvan bericht.

Berustingsverlaringen en inschrijving bij gemeente

Omdat er een bezwaar/beroeps termijn van 10 weken geldt nadat de uitspraak is gedaan, kunnen jullie een berustingsverklaring tekenen, waarin jullie hiervan afstand doen om tijd te besparen.

Deze berustingsverklaringen worden tezamen met de beschikking van de rechtbank ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. Pas dan is de scheiding definitief.

Evaluatie en pensioenformulieren

Enkele maanden nadat de scheiding definitief is geworden komen we nog eens bij elkaar om te evalueren en de pensioenformulieren te ondertekenen (als dat aan de orde is).