advanced mediation academy I

( 8 PE)

voor professionele conflictoplossers

Doorbreken waar anderen opgeven

Je cliënten bewegen niet richting een oplossing. Ze doen niets met alles wat je aangeeft.
Ze zitten vast in slachtoffer- of dadermodus.
Je staat op het punt de zaak te verliezen. Je cliënten zijn niet tevreden. Je verliest je cliënten en je goede naam. 


Je weet het zeker: "Ik heb alles gedaan!"

Doorbreken


Heb je écht alles gedaan....?

Heb je De interventies uit het Evolutie Systeem toegepast?

Vermoedelijk niet ;-).


Met deze interventies bereik je een doorbraak in de lastigste zaken met de ‘lastigste klanten’, in de slachtoffer/dader-modus, in korte tijd, zonder energieverlies en zonder zelf druk, dwang of dreiging toe te passen.

Hoe het werkt...

Begeleid je cliënten op een vanzelfsprekende, intuïtieve, maar structurele manier naar de optimale oplossing met het Evolutie Systeem en de daaruit voortvloeiende interventies.


Het Evolutie Systeem is de de Rode draad uit (alternatief) psychologisch, (rechts)filosofisch en esoterisch materiaal, waarmee je vanuit een conceptueel groter kader het 'grotere plaatje' schetst en daarmee je cliënten aanzet zélf de stappen te maken.

Inkijkje (

Het 'Shit' model

Evolutie Systeem

BIJDRAGEn AAN EEN BETERe wereld

 • Een bemoedigende en heldere visie hebben waarin je anderen kunnen meenemen
 • Een nieuwe oplossing bieden die WEL werkt 
 • Je roeping volgen en alleen nog doen waarvoor ze geboren zijn, omdat hierin een kracht zit die door alles heen breekt
 • JEZELF EN ANDEREN HELPEN TE GROEIEN EN TE LEREN
  klanten willen dit nu meer dan ooit


overview

echt vervulling en voldoening ervaren

 • omdat je op de best mogelijke manier gaat helpen
 • omdat je weet en ziet waar de groeikansen voor jezelf en anderen liggen
 • schiet je de bal in het juiste doel,
 • haal je de 'angel' uit het (innerlijk) conflict
 • en begeleid je structureel
 • naar de optimale oplossing


Wat je krijgt...

 • Het online video-programma van 6 uur met instructie video's van elk max 10 minuten, waarin de interventies worden uitgelegd aan de hand van praktijkcases
 • Boek naar keuze met theorie en vele praktijkvoorbeelden met templates, scripts & checklists
 • Het werkboek met samenvatting en opdrachten
 • Individuele Coaching Call om jouw lastigste zaak te analyseren (1 uur)
 • Online Mediation Mastermind Meeting voor support, feedback, accountability
  (evaluatie sessie 2 uur)
 • Individuele Coaching Call om jouw lastigste zaak te analyseren (1 uur)
 • € 395,- ex btw.
rekening en verantwoording

Programma  

Module  1:  Evolutie Systeem; het conceptuele kader

 • Het Evolutie Systeem: het conceptuele kader
  De invulling van de 3 Pijlers, de 3 Vragen en de 3 Acties
  1-2-3 Opgelost! methode
 • Gebruikelijke conflictoplossingsmethoden in het Evolutie Systeem:
  Rechtspraak, onderhandelen, mediation
 • Het mediationproces in het Evolutie Systeem
 • Andere conflictoplossingsmethoden in het Evolutie Systeem:
  o.a.Geweldloze Communicatie, Harvard Onderhandelen, Transformatieve Conflictoplossing, Deep Democracy, Transactionele Analyse e.a., om te verbreden verrijken en verdiepen 


Module 2:  Het Evolutie Systeem en daaruit voortvloeiende interventie-methoden integreren je werkwijze

 • 1-2-3 Opgelost! op tafel leggen. Wanneer en hoe bespreek je het?
  De 1-2-3 opbouw in je sessies: 1e gesprek, 2e gesprek en 3e gesprek.
 • Begeleiden van de eerste naar de tweede pijler
 • Begeleiden van de tweede naar de derde pijler 
 • Bewuste en onbewuste cliënten en de specifieke aanpak van elk
 • Weerstand oplossen: KPV-interventie, de slachtoffer/dader-interventie, exposeren e.a.
 • Waar loopt jouw zaak op vast?
stappen-in-de-pijlers-van-het-evolutie-systeem

Programma - Intermezzo

Partij-analyse met DNA-codes 

 • Verdieping Evolutie Systeem:
  DNA-codes: lagen, fasen en stapjes
  Bewustzijnsniveaus herkennen
  Zoekers en vinders en de specifieke aanpak van elk
  Actieve leiders/uitvoerders en passieve leiders/uitvoerders en het doorbreken van de onderlinge machtsstructuren
  Talenten, beperkingen, valkuilen en machtsstructuren
 • Vibratiefrequenties verhogen
  DNA-codes toepassen
kantoor

Programma

Module 3:  Het generen van nieuwe elementen

 • Brainstormen voor nieuwe elementen
  Brainstormsessie
  Vastgelopen zaken loswrikken in de praktijk: casuïstiek
 • Transformatie methoden in het Evolutie Systeem
  Brainstormen, Story-telling, narrative methode, NLP, EMDR  in het Evolutie Systeem


Module 4: Toepassingen in zaken: juridische kwesties in het Evolutie Systeem

 • Juridische kwesties in het Evolutie Systeem
  Samenlevingsovereenkomst, huwelijksvoorwaarden, testamenten, convenant en ouderschapsplan, schenkingen, familiebedrijven, arbeidscontracten, schadebedingen, winstdelingsclausules e.d. bezien vanuit het Evolutie Systeem
 • Casuïstiek 

Wat anderen zeggen....

Ik beveel deze trainingen aan binnen het ADR Instituut omdat het een verrijking is voor (de persoonlijke) ontwikkeling van elke mediator.
maarten
Maarten Bakker - Directeur ADR
HILDE EN MARCEL HEBBEN OP MIJN UITNODIGING EEN ZEER INTERESSANT ARTIKEL over het Evolutie systeem en de interventies GEPUBLICEERD IN CORPORATE MEDIATION JOURNAL: 

A REFLECTION ON THE EVOLUTION OF CORPORATE CULTURE AND CONFLICT RESOLUTION 

'

Martin
Martin Brink - RvA Centrum voor Conflictoplossing - redacteur CMJ 

De 1-2-3 Opgelost! methode/Evolutie Systeem en interventies geeft extra diepgang én verbreding, waardoor alles in een scherp daglicht wordt gesteld.

Daardoor heb ik meer sleutels in handen gekregen om een doorbraak te bewerkstelligen


esther

Esther Smal, advocaat-mediator

Advanced Mediation Academy II


Live Implementatie dag

nieuwe mediationstijl: overstijgende of transcendente mediation

Over mr. Hilde Kroon

Hilde Kroon is jurist en mediator met meer dan 21 jaar ervaring in notariaat en mediation in NL en BE, met praktijken in Alkmaar en Arnhem.

hilde kroon
€ 395,- excl. btw

Advanced Mediation Academy -
Deel I

 • Het online video-programma van 6 uur met instructie video's van elk max 10 minuten, waarin de interventies worden uitgelegd aan de hand van praktijkcases
 • Boek naar keuze met theorie en vele praktijkvoorbeelden met templates, scripts & checklists
 • Het werkboek met samenvatting en opdrachten
 • Individuele Coaching Call om jouw lastigste zaak te analyseren (1 uur)
 • Online Mediation Mastermind Meeting voor support, feedback, accountability
  (evaluatie sessie (2 uur)
 • Individuele Coaching Call om jouw lastigste zaak te analyseren (1 uur)
 • € 395,- ex btw.
Advanced Mediation Academy

Dit programma wordt ook aangeboden als incompany programma

voor meer informatie neem contact op:

null

Tijdelijke bonus!

Een van de drie boeken naar keuze cadeau


Boeken van mr. Hilde Kroon

Klaar voor de start?

Mediatorsfederatie Nederland