Advanced Mediation Academy II

een nieuwe mediationstijl: transcendente Mediation

spirituele inzichten & Esoterische instrumentaria in het mediationproces implementeren

 • Online te volgen Advanced Mediation Academy II: Transcendente Mediationstijl en toepassing van DNA-codes in het mediationproces (8 uur)
 • Boek naar keuze met theorie over Het Evolutie Systeem en praktijkvoorbeelden
 • Het 1-2-3 Opgelost! Zakboekje met templates, scripts & checklists
 • Theorie- en werkboek 'Transcendente Mediation':  samenvatting en opdrachten
 • Individuele coaching call voor de partij-DNA- analyse van in jouw zaak
 • DNA-Codes met toelichting
 • 2 Online Mediation Mastermind Meetings: om de twee maanden voor support, feedback &  accountability ten behoeve van daadwerkelijke implementatie (4 uur)
PE punten voor Evolutie Systeem

DOEL

ER IS ENORME BEHOEFTE AAN (ADVOCAAT-)MEDIATORS DIE:


 • EEN BEMOEDIGENDE EN GROOTSE VISIE HEBBEN WAARIN ZE ANDEREN KUNNEN MEENEMEN
 • EEN NIEUWE OPLOSSING BIEDEN DIE WEL WERKT 
 • HUN ROEPING VOLGEN EN ALLEEN NOG DOEN WAARVOOR ZE GEBOREN ZIJN, OMDAT HIERIN EEN KRACHT ZIT DIE DOOR ALLES HEENBREEKT
 • HUN CLIENTEN HELPEN TE GROEIEN (CLIENTEN WILLEN DIT MEER DAN OOIT)

Eerste Hulp Bij Oplossingen
null

Cliënten goed te kunnen begeleiden naar goede ideeën en ideale oplossingen.

Dat is gewoon goud waard, punt uit. 

Inhoud

Het programma omvat:

 • Een grootse en ambitieuze visie op het resultaat dat mogelijk is
 • Uitgewerkt in een concreet en simpel 3-stappen-plan 
 • wat jou en de cliënt(en) helpt om tot het gewenste resultaat te komen 
 • met heldere en duidelijke taal om mensen in je visie mee te krijgen

Voor Wie?

Dit programma is voor de gevorderde (advocaat-)mediator,

met kennis en (levens)ervaring en al enige achtergrond en interesse in mindset en esoterie.


transcendente-mediationstijl

Inkijkje

Conflictoplossingsmethoden & mediation in Het Evolutie Systeem

RESULTAAT

 • Je begrijpt nog een laag dieper 'de missing link' en dus de oplossing van conflicten
 • je kunt  ego-gedrag inzichtelijk maken en helpen buigen/vereffenen door de DNA-codes van de Ziel
 • Je bent in staat op constructieve manier te delen en gericht te leiden naar optimale uitkomsten
DNA codes

inkijkje

DNA-codes

Programma inhoud

Mediationstijlen in het Evolutie Systeem

Transcendente mediationstijl is een synthese van de 1e Pijler Oplossingsgerichte Mediation en de 2e pijler Transformatieve Mediation, met nieuwe elementen daarin.

TRANSCENDENTE MEDIATION

Transcendente mediationstijl is een synthese van de 1e Pijler Oplossingsgerichte Mediation en de 2e pijler Transformatieve Mediation, met nieuwe elementen daarin.


DNA-codes mediators/begeleiders

DNA-codes clienten

Inzichten uit esoterisch en spiritueel materiaal toegankelijk integreren

Over Lot, Missie, Talenten, Blinde Vlekken, Valkuilen en Supertalenten

3 basisintenties, 3 persoonlijkheidstypes, 4 types in groepsdynamiek.

Casestudy & interventies

Theorie in praktijk: casuïstiek moeilijke zaken: vechtscheiding/ouderverstoting, schadezaken, e.d. 

Casuïstiek en voorbeelden

Naar optimale Oplossingen  & ontwikkeling stopt nooit

Eigen Evolutie: het gaat altijd door: de vierde pijler en verder...

Brainstormsessie begeleiden voor generen van optimale oplossingen

Het Hof Bergen

Wat je krijgt

 • Advanced Mediation Academy II: Transcendente Mediationstijl en toepassing van DNA-codes in het mediationproces (8 uur)
 • Boek naar keuze met theorie over Het Evolutie Systeem en praktijkvoorbeelden
 • Het 1-2-3 Opgelost! Zakboekje met templates, scripts & checklists
 • Theorie- en werkboek 'Transcendente Mediation':  samenvatting en opdrachten
 • Individuele coaching call voor de DNA- analyse van in jouw zaak
 • DNA-Codes met toelichting
 • 2 Online Mediation Mastermind Meetings: om de twee maanden voor support, feedback &  accountability ten behoeve van daadwerkelijke implementatie (4 uur)

 • De investering is € 997,-
PE punten voor Evolutie Systeem