Scheidingsmediation

uit elkaar gaan

Vechtscheiding voorkomenuit elkaar gaan

OUDER-VERVREEMDING Voorkomem


uit elkaar gaan

Kosten besparenuit elkaar gaan

snel inzicht in financiën


uit elkaar gaan

meer mogelijkheden


uit elkaar gaan

duurzame afspraken


nadenken over scheiden

Duidelijke en duurzame afspraken

Een (echt)scheiding brengt veel onzekerheden en vragen met zich mee. De juridische en financiële afwikkeling van de scheiding moet goed geregeld worden, maar emoties spelen natuurlijk ook een rol.
In scheidingsmediation komt dit alles aan bod voor zover het nodig is om duidelijke en duurzame afspraken te maken. In overleg kom je tot gedragen oplossingen, die de tand des tijds kunnen doorstaan.


Juist in deze moeilijke situatie moeten jullie belangrijke beslissingen nemen. Beslissingen over jullie eigen toekomst  en eventueel die van jullie kinderen. In deze periode kan communicatie tussen beide partners (zeer) moeizaam zijn. Daarom is afspraken maken onder begeleiding prettig.


Bij scheidingsmediation is er aandacht voor het herstel en de instandhouding van de communicatie. Zo kunnen jullie duidelijke en duurzame regelingen maken rond onderwerpen zoals kinderen, huisvesting, alimentatie, boedelverdeling, pensioenen, (bedrijfs(vermogen en schulden e.d.:


Belangrijke punten

scheiding en inkomen

Inkomen & alimentatie

Je wereld staat op zijn kop. Hoe moet het verder? Hoe ga ik rond kunnen komen na de scheiding? Wat is de invloed van eventuele alimentatieverplichting of - recht op mijn mogelijkheden de woning te financieren? Hoe wordt de alimentatie berekend en vastgesteld? Zijn de Tremanormen bindend of niet? 


overname eigen woning

(eigen) woning & hypotheek

Verhuizen of blijven? Wie mag in de huurwoning blijven? Moet ik weer bij mijn ouders gaan wonen? Zwerf ik van familie naar vrienden en weer terug? Kan ik in het huis blijven wonen? Kan ik dat betalen? Hoeveel is ons huis waard? Hoeveel moet ik de ander uitbetalen? Wat is de overwaarde? Wat als ons huis ‘onder water’ staat? Wat zijn de mogelijkheden?  Wat zijn de voor- en nadelen van onverdeeld laten?”


mediation en pensioen

ouderdoms- & partnerpensioen

Kan ik nog wel rondkomen na pensionering?  Moet ik een deel van mijn pensioen af staan? Hoe zit dat met de alimentatie? Wil ik nog wel dat mijn ex-partner nabestaandenpensioen (partnerpensioen) krijgt? Kunnen we het afkopen? 


eigen bedrijf en scheiden

Bedrijfsvermogen


Valt het bedrijfsvermogen in de gemeenschap? Moet ik daarover afrekenen? Kan mijn bedrijf dan nog wel voortbestaan na de scheiding? 

Kan mijn ex-partner zelf zijn inkomen vast stellen? Wat is de waarde van de aandelen of van het bedrijf? 

mediation en kinderen

KINDEREN & OUDERSCHAPSPLAN

Hoe gaat het met de kinderen? Hoe ervaren zij de scheiding? Wat is het belang van de kinderen?  Hoe gaan we de zorg verdelen? Kunnen we alle kinderkosten nog wel betalen? Hoe verdelen we de spullen van de kinderen? Voelen ze zich nog wel thuis en veilig? Zullen we van elkaar vervreemden als we elkaar minder zien? Wie bewaart de paspoorten? Hoe zit het met de verzekeringen? Vakanties en feestdagen?


Als je net gehoord hebt dat je partner wil scheiden, of als je zelf de boodschap net hebt of wilt gaan geven,

dan ben je op zoek naar informatie.

Dat is logisch en begrijpelijk.

Je wilt weten waar je aan toe bent en rustig alles op je in laten werken.

Voor jezelf bepalen wat je rechten en plichten zijn en alles zoveel mogelijk al op een rijtje krijgen. Heb ook begrip voor het feit dat je partner deze behoefte óók heeft.

Geef elkaar de ruimte om deze informatie te verzamelen en wees niet bang dat je belangen daardoor geschaad worden.

Zeker in mediation is er alle aandacht voor je belangen, wensen, verlangens en oplossingen die voor beiden goed zijn,

ondanks de moeilijke omstandigheden!

 

Uitgebreide informatie vind je in de hier te downloaden gids: Waar te beginnen?

Waar te beginnen in conflictsituatie

Waar te beginnen....?

In deze gids tref je alle relevante informatie over scheiding, zoals:
  • de (eigen) woning, hypotheek & verzekeringen,
  • inkomen en alimentatie
  • spaargeld, beleggingen
  • (bedrijfs)vermogen
  • pensioen
  • omgangsregeling en kinderalimentatie

en nog veel meer.  .

Wat anderen zeggen...

"We kregen snel alle informatie en dat gaf rust. ERg tevreden over je praktische aanpak met oog voor de onderliggende zaken"

mediation

I. van H. te D.

"Omdat we inzicht kregen in zowel de tremanormen als onze budgettering, konden we een evenwichtig alimentatieplan maken"

mediation
A.G te Z.

"Het was niet altijd makkelijk, maar door jouw hulp kunnen we nu allebei weer vooruit, ook financieel."

mediation

L.M. te O.