Relatie Mediation

niet de bestemming, maar de reis is het doel

scheidende wegen

escalatie voorkomen

scheidende wegen

herstel van de relatie 

scheidende wegen

gehoord, gezien en gewaardeerd

scheidende wegen

premediation


scheidende wegen

niet meer vechten of vluchten

scheidende wegen
Is dit de goede weg?

Premediation: Zitten we op de goede weg?

Pre-mediation is een verhelderend gesprek onder leiding van een mediator.

Er is (nog) geen sprake van een conflict.

Wel worden de kennis en vaardigheden van mij als mediator benut om een aantal zaken goed met elkaar te bespreken om conflicten in de toekomst te voorkomen

én om tot verdieping van de onderlinge relaties te komen.

Want het is zeker niet gemakkelijk om het écht over dingen te hebben die ertoe doen, omdat de consequenties zo groot lijken te zijn.

familie mediation

Kunnen we het nog draaien?

De drukte en sleur van alledag kan leiden tot het uit elkaar groeien van partners en gezinsleden. Conflicten, onvervulde en onbesproken behoeften, verlangens en verwachtingen kunnen roet in het eten gooien. Veel voorkomende reacties zijn onderdrukken, doordrukken, weglopen of juist vechten. Dit geeft tijdelijk verlichting, maar pakt de wortels van het probleem niet aan. Oorzaak van conflicten is het je niet gehoord, gezien en gewaardeerd voelen door de ander, terwijl je juist bij elkaar helemaal jezelf wilt kunnen zijn.


Als het niet meer lukt om de ander te zien en te waarderen is dat meestal omdat je zelf teveel gekwetst bent. Door mij in te schakelen om te bemiddelen in de relatie help ik jullie om jullie verwachtingen, belangen, wensen en verlangens bespreekbaar te maken. We bekijken of het zin heeft de relatie in dezelfde vorm voort te zetten of dat een andere vorm beter past.

premedation

In premartial mediation ga je met je liefdespartner praten over wat jullie van elkaar verwachten, welke belangen en verlangens je over en weer hebt en hoe je de relatie – relationeel, zakelijk en juridisch – vorm wilt geven.


Dit is ook het moment om te achterhalen wat ieders normen en waarden zijn en hoe dit uitwerkt in de financiële afspraken. Niets zo veranderlijk als de mens, dus ook hierbij geldt: regelmatig deze vragen aan elkaar blijven stellen!


Mediation op de werkvloer

wacht niet te lang!

Premediation kan ook plaatsvinden bij het opmaken van een testament door de ouders. Het gezin komt bij elkaar om te bespreken hoe de nalatenschap wordt verdeeld. Dit voorkomt veel ellende na het overlijden. Hoe vaak gebeurt het niet dat alles onder de mantel der liefde wordt bedekt en na het overlijden alsnog de bom barst!


Het is niet altijd gemakkelijk om dit soort zaken te bespreken. Verschillen in inzicht, perspectief, normen en waarden, komen naar boven. Angst voor afwijzing en verlies kunnen een rol spelen. Door de verschillen te omarmen en te begrijpen ontstaat de kans om echt goede, win-win afspraken te maken, die goed voelen voor iedereenmantelzorg regelen in mediation

Je vader of moeder heeft zorg nodig. Alle kinderen hebben een druk leven, met een eigen gezin en werk. Hoe moet de zorg georganiseerd worden? "ik moet het zeker weer allemaal op mij nemen?!" Door de mogelijkheden, verwachtingen en oud zeer op te lossen kan een regeling worden getroffen die voor iedereen passend en prettig is!


omgangsregeling aanpassen in mediation

Je bent al een tijd gescheiden en de omgangsregeling ligt vast. Je kinderen geven aan dat ze de regeling willen aanpassen. Je voelt je afgewezen en begrijpt het niet goed... Wat te doen? Je wilt ze niet tegen hun zin bij je houden, maar bent bang de band en misschien wel het contact te verliezen!


rekening en verantwoording

Wie gaat de financien regelen?

Je moeder gaat erg achteruit en je voorziet dat ze haar financiële zaken niet meer goed zelf kan regelen in de nabije toekomst. Een machtiging regelen of onderbewindstelling? Een levenstestament? Het ligt gevoelig wie dit gaat oppakken, want er is wantrouwen onder de kinderen.....
Moet de rechter beslissen?


hoe voer je een moeilijk gesprek

Een van de kinderen heeft het financieel moeilijk. Als ouder wil je graag helpen, maar je maakt je zorgen over hoe de andere kinderen dit zien. Of je ziet als kind dat je ouders een broer of zus bevoordeeld boven jou? Hoe maak je dit bespreekbaar zonder de relatie te beschadigen? 


“door de achtergrond- informatie die we kregen, begrepen waar het steeds misgaat. We hebben besloten samen te blijven”

mediation

Schagen

"Mijn moeder wilde het voor iedereen goed doen, maar daardoor ging het juist mis. De verhoudingen zijn verbeterd!"

mediation

Gorinchem

Hoewel we de deur niet platlopen, is er wel meer opluchting en meer begrip!mediation
Arnhem
De Navigatie Gids in Conflictsituaties