Pre-Mediation

Voorkomen in plaats van genezen

Premdiation is door met elkaar in gesprek te gaan voordat de conflicten ontstaan conflicten voorkomen in plaats van genezen. Een mediator kan dit gesprek bij uitstek begeleiden als onafhankelijke derden die de moeilijke vragen kan stellen, door kan vragen en de balans tussen de betrokkenen in de gaten houdt. 

familie mediation

Kunnen we het nog draaien?

De drukte en sleur van alledag kan leiden tot het uit elkaar groeien van partners en gezinsleden. Conflicten, onvervulde en onbesproken behoeften, verlangens en verwachtingen kunnen roet in het eten gooien. Veel voorkomende reacties zijn onderdrukken, doordrukken, weglopen of juist vechten. Dit geeft tijdelijk verlichting, maar pakt de wortels van het probleem niet aan. Oorzaak van conflicten is het je niet gehoord, gezien en gewaardeerd voelen door de ander, terwijl je juist bij elkaar helemaal jezelf wilt kunnen zijn.


Als het niet meer lukt om de ander te zien en te waarderen is dat meestal omdat je zelf teveel gekwetst bent. Door mij in te schakelen om te bemiddelen in de relatie help ik jullie om jullie verwachtingen, belangen, wensen en verlangens bespreekbaar te maken. We bekijken of het zin heeft de relatie in dezelfde vorm voort te zetten of dat een andere vorm beter past.

PREMARITAL MEDIATION

premedation

Weten wat je aan elkaar hebt en wat je van elkaar verwacht

In premartial mediation ga je met je liefdespartner praten over wat jullie van elkaar verwachten, welke belangen en verlangens je over en weer hebt en hoe je de relatie – relationeel, zakelijk en juridisch – vorm wilt geven.


Dit is ook het moment om te achterhalen wat ieders normen en waarden zijn en hoe dit uitwerkt in de financiële afspraken. Niets zo veranderlijk als de mens, dus ook hierbij geldt: regelmatig deze vragen aan elkaar blijven stellen!


Mediation op de werkvloer

wacht niet te lang!

Premediation kan ook plaatsvinden bij het opmaken van een (levens)testament door de ouders of als het met de gezondheid niet goed gaat en bijvoorbeeld mantelzorg of opname in een verzorgingstehuis nodig is. Het gezin komt bij elkaar om te bespreken hoe de taken en financien worden verdeeld. Dit voorkomt veel ellende, met name na het overlijden. Hoe vaak gebeurt het niet dat alles onder de mantel der liefde wordt bedekt en na het overlijden alsnog de bom barst!


Het is niet altijd gemakkelijk om dit soort zaken te bespreken. Verschillen in inzicht, perspectief, normen en waarden, komen naar boven. Angst voor afwijzing en verlies kunnen een rol spelen. Door de verschillen te omarmen en te begrijpen ontstaat de kans om echt goede, win-win afspraken te maken, die goed voelen voor iedereenmantelzorg regelen in mediation

Zorgen rond mantelzorg

Je vader of moeder heeft zorg nodig. Alle kinderen hebben een druk leven, met een eigen gezin en werk. Hoe moet de zorg georganiseerd worden? "ik moet het zeker weer allemaal op mij nemen?!" Door de mogelijkheden, verwachtingen en oud zeer op te lossen kan een regeling worden getroffen die voor iedereen passend en prettig is!


omgangsregeling aanpassen in mediation

Omgangsregeling aanpassen?

Je bent al een tijd gescheiden en de omgangsregeling ligt vast. Je kinderen geven aan dat ze de regeling willen aanpassen. Je voelt je afgewezen en begrijpt het niet goed... Wat te doen? Je wilt ze niet tegen hun zin bij je houden, maar bent bang de band en misschien wel het contact te verliezen!


rekening en verantwoording

Wie gaat de financien regelen?

Je moeder gaat erg achteruit en je voorziet dat ze haar financiële zaken niet meer goed zelf kan regelen in de nabije toekomst. Een machtiging regelen of onderbewindstelling? Een levenstestament? Het ligt gevoelig wie dit gaat oppakken, want er is wantrouwen onder de kinderen.....
Moet de rechter beslissen?


hoe voer je een moeilijk gesprek

Schenking bij leven

Een van de kinderen heeft het financieel moeilijk. Als ouder wil je graag helpen, maar je maakt je zorgen over hoe de andere kinderen dit zien. Of je ziet als kind dat je ouders een broer of zus bevoordeeld boven jou? Hoe maak je dit bespreekbaar zonder de relatie te beschadigen? 


Wat anderen zeggen...

“door de achtergrond- informatie die we kregen, begrepen waar het steeds misgaat. We hebben besloten samen te blijven”

mediation

Schagen

"Mijn moeder wilde het voor iedereen goed doen, maar daardoor ging het juist mis. De verhoudingen zijn verbeterd!"

mediation

Gorinchem

Hoewel we de deur niet platlopen, is er wel meer opluchting en meer begrip!mediation
Arnhem

Jouw gids om te navigeren in lastige situaties

De Navigatie Gids in Conflictsituaties