Zelfde situatie, andere ervaring: 1-2-3 Opgelost! toegepast op Corona
28 januari 2021 
3 min. leestijd

Zelfde situatie, andere ervaring: 1-2-3 Opgelost! toegepast op Corona

Hoe gezond om te gaan met Corona-situatie?

De onrust en protest tegen de maatregelen laat zien hoe verschillend mensen met conflicten omgaan. Mooi moment voor een reflectie.
Hoe gezond om te gaan met de Corona-situatie bezien vanuit de drie pijlers van bewustzijn uit het Evolutie Systeem?

Veel mensen zijn bang om besmet te worden en zijn – hoewel beperkend – blij met de maatregelen. Gezondheid staat immers voorop. Andere mensen vinden de maatregelen overdreven en gaan in verzet. Hoe denk jij hierover? Hoe ga jij hiermee om?

De reacties op Corona

Verzamelen van argumenten

Het is een – meer dan ‘gewoon’ heftig griepvirus, waar we – zeker als we verminderde weerstand hebben– erg zwaar ziek van kunnen worden en kunnen sterven. Herstel/revalidatie duurt lang. We moeten elkaar en vooral de zwakkeren beschermen. Gezondheid gaat voor geld. We zeggen: “Als je je niet aan de maatregelen houdt, ben je asociaal bezig!”.  We voelen ons regelmatig het ‘slachtoffer’ van deze mensen én van het virus en de omstandigheden.

Plus:  We dragen met ons allen zorg voor elkaars gezondheid.
Min: Uit (overlevings)angst, frustratie en boosheid als anderen zich er niet aan houden, (on)bewust dwangmatig anderen willen controleren en aan banden leggen.

Dit is de ‘kind-fase’ uit het Evolutie-Systeem: Wederzijdse zorgbehoefte en loyaliteit staan voorop.

Belangen onderscheiden van verschillende kanten

We moeten kritisch kijken: Het zijn met name de mensen die kwetsbaar zijn die zwaar onder Corona lijden en dat is erg, maar is geen reden om de (wereld)economie stil te leggen. De maatregelen zijn in die zin misschien wel wat overdreven. De ziekenhuizen raken wel vol en andere – ook erg belangrijke zorg – komt in de knel. Dat is zorgelijk. Wellicht spelen er grotere commerciële en politieke belangen van enkelen mee, maar dat weten we niet zeker en we kunnen dat ook niet goed controleren. We voelen ons het ‘slachtoffer” door de beperkende maatregelen, maar zien ook wel dat anderen ons als ‘dader’ zien, als we de maatregelen in de wind slaan.

Plus: Kritisch kijken naar wat te ver gaat en wat redelijk is
Min: Uit egoïsme andere mensen in gevaar brengen of benadelen.

Dit is de ‘puber-fase’ uit het Evolutie Systeem: Eigen waarheid uitzoeken, eigen keuzes willen maken,  kritisch zijn en de ‘andere’ kant willen beleven.

Verheffen van het verlangen

We willen zoveel mogelijk het eigen leven op een fijne manier kunnen leven, zonder anderen ongerust te maken.  De regels die de maatschappij opstelt, volgen we, zonder in verzet/weerstand te gaan, want we begrijpen. Nieuwe kansen en mogelijkheden grijpen we aan.  We voelen ons niet meer het slachtoffer en ook niet de dader.

Plus: Alles wat er gebeurt geeft kans op inzicht en ontwikkeling
Min: Het gevoel het ‘beter’ te weten dan anderen, maakt dat we wel eens vernederend uit de hoek kunnen komen.

Dit is de volwassenenfase uit het Evolutie Systeem. Samenwerken en begrip voor jezelf én de ander staan voorop.

Evolutie Systeem

Uit (alternatieve) psychologische en (rechts) filosofische materie heb ik de rode lijn gedestilleerd: alles en iedereen – hoe verschillend ook – volgt een universeel, multidimensionaal groeimodel.

Dit universele, multidimensionale groeimodel noem ik het Evolutie Systeem. Het gaat niet alleen over onze fysieke, geestelijke en mentale ontwikkeling als mens, maar is ook van toepassing op de ontwikkeling van producten, diensten en methoden. 

Door dit overkoepelende Evolutie Systeem te gebruiken, kunnen we conflicten en onze ontwikkeling in een heel ander licht zien. Oplossingen zijn in drie – in wezen – eenvoudige stappen te realiseren: verzamelen van feiten (kindfase), onderscheiden van belangen (puberfase) en verheffen van verlangen (volwassenefase). 

We laten het conflict door een nieuw perspectief oplossen, omdat we echt begrijpen wat mensen kunnen, waarom mensen doen wat ze doen en hoe we ze kunnen laten groeien in hun specifieke kwaliteiten.

Als je dit systeem zelf begrijpt, kun je het ook uitleggen aan anderen. Iedereen begrijpt wat je bedoelt, wat er gebeurt. Het is dan makkelijker om – zonder veroordeling – alles te benoemen en bespreekbaar te maken. Dat is bevredigend. Zelfs als de ander weigert er iets mee te doen. Het wordt dan immers duidelijk dat de ander weigert en wat de consequenties daarvan zijn.

Wat kun je ermee?

We kunnen met dit systeem heel eenvoudig uitleggen:

  • wat er gebeurt,
  • waarom het gebeurt, en
  • helpen de win-win te zien
  • zelfs verder dan dat: begrip van het ‘grote geheel’: win-win-win.

Het Evolutie Systeem is het overkoepelende multidimensionale groeimodel, dat elke methode en alle systemen in zich verenigt. Welke methode we ook kiezen te gebruiken, het begint altijd met de eerste stap uit het Evolutie Systeem: verzamelen van de feiten, gedrag, omstandigheden, argumenten.

Wat te doen met de relschoppers?

De relschoppers, vernielers en vechtbazen hebben een boodschap: “We worden beperkt in onze vrijheid!” De manier waarop ze de boodschap willen overbrengen verdient niet de schoonheidsprijs: het is destructief.  De met name jonge mensen, zitten op zijn best in de negatieve kant van de puberteitsfase: uit egoïstische overwegingen benadelen ze andere mensen.  Als ze handelen vanuit het gevoel zo macht te ervaren vallen ze terug in negatieve kant van de kindfase. Vanuit hun onmacht om te doen wat ze willen (samenkomen) gaan ze macht uitoefenen.

De oplossing zou kunnen liggen in het brainstormen over manieren waarop deze jonge mensen toch bij elkaar kunnen komen, zonder anderen in gevaar te brengen.
Als mediator hoef ik niet de oplossing te bedenken. Wel kan ik mensen ertoe verleiden hierover na te denken.

 

Over de schrijver
Hilde Kroon is mediator en jurist, met meer dan 20 jaar ervaring in Nederland en België en praktijken in Alkmaar en Arnhem.
Reactie plaatsen