samenwerkingsverband

mediation in samenwerkingsverband

Voorkom dat de inspiratie vlam ontaardt in destructief vuur!

samenwerkingsverband

De onderlinge relaties worden niet nog meer beschadigd.samenwerkingsverband

De onderlinge communicatie wordt verbeterd.samenwerkingsverband

Er zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure

samenwerkingsverband

 niet strijden juridische standpunten, maar spreken over de belangen.


samenwerkingsverband

Niet de rechter maar de betrokkenen zelf bepalen.
samenwerkingsverband

een gezamenlijke oplossing zorgt voor acceptatie en voor duurzame afspraken

premediation bij samenwerken

preMediation in een samenwerkingsverband

Bij mediation in een samenwerkingsverband kun je denken aan:

  • Premiation voorafgaand om de wensen, verwachtingen en doemscenario's te bespreken
  • Maatschap, V.O.F., BV of andere vorm van samenwerking
  • Levering van goederen en diensten Business to business afstemmen
  • Conflicten in de bouw
  • Medezeggenschap
  • Faillissement


zakelijke mediation

Verliefd, verloofd, getrouwd in zaken?

Als je net met elkaar gaat samenwerken is het net zoals wanneer je verliefd bent. Je ziet alle positieve eigenschappen en kwaliteiten van de ander en iedereen is verwachtingsvol en blij. Nadenken over wat als het misgaat is er niet bij. Natuurlijk gaat het niet mis!


Maar als je eenmaal een tijd aan het werk bent, loop je ook tegen elkaars mindere eigenschappen op. Wat als de resultaten tegenvallen? Wat als het samenwerken toch niet zo goed gaat?


Net als in een relatie kun je hieraan werken. Het helpt als je vooraf al over dit soort zaken nadenkt.
Hulp en begeleiding krijg je daarbij van mij.mediation en pensioen

Mediation in een samenwerkingsverband

Bij een zakelijk conflict in een samenwerkingsverband zijn partijen betrokken die nauw samen werken en samen verder moeten. Bij zo'n conflict kun je naar de rechter stappen, een arbitrageprocedure starten, of een mediator inschakelen. Bij mediation beslissen betrokkenen zelf waardoor hun zakelijke relatie ook in de toekomst voortgezet kan worden. Door mediation kan tijd, geld en energie worden bespaard en zelfs win-win oplossingen worden bedacht. 


samenwerkingsverband

Voorbeeld zakelijke mediation

Een bedrijf is overgenomen in verband met de pensionering van de ondernemer. De opvolger wil af van bepaalde deals die de vorige ondernemer heeft gesloten met een bedrijf dat het systeembeheer verzorgd, zoals over extra verleende service buiten het contract om. De contractpartij verzet zich en wijst op gemaakte afspraken met de voorganger, hoewel deze niet schriftelijk zijn vastgelegd.


In het mediationtraject worden de bezwaren en verwachtingen besproken. Door het herstel van vertrouwen komt er ruimte om te brainstormen over alternatieve oplossingen, zoals het doen van aanbevelingen en het beschikbaar stellen van de database voor cursisten.

 

De samenwerking leek definitief verstoord, maar we vonden toch een nieuwe weg.

mediation

Klusbedrijf

Onze standpunten lagen heel ver uiteen.  Door andere taakverdeling en meer waardering konden we verder.

mediation
Energiebedrijf

De opdracht voldeed niet. We hebben op een goede manier afgerond.

mediation
ICT-bedrijf

voorkom escalatie van de situatie!