Welke afspraken maken bij het ontbinden van samenwerking

mediation bij ontbinding samenwerkingsverband

Wat te regelen bij het beëindigen van een samenwerkingsverband

Welke afspraken maken bij het ontbinden van samenwerking

Opheffen van BV, VOF, maatschap


Welke afspraken maken bij het ontbinden van samenwerking

Verdeling van cliënten, bedrijfsnaam

Welke afspraken maken bij het ontbinden van samenwerking

Goodwil, overnamesom

betaling

Welke afspraken maken bij het ontbinden van samenwerking

De onderlinge relaties worden niet nog meer beschadigd.Welke afspraken maken bij het ontbinden van samenwerking

De onderlinge communicatie verbetert.
Welke afspraken maken bij het ontbinden van samenwerking

creatievere oplossingen dan in een juridische procedure


Welke afspraken maken bij het ontbinden van samenwerking

Geen strijd over  juridische standpunten, maar spreken over belangen.

Welke afspraken maken bij het ontbinden van samenwerking

Niet de rechter maar de betrokkenen zelf bepalen.


Welke afspraken maken bij het ontbinden van samenwerking

acceptatie van de uitkomst en duurzame afspraken


Welke problemen kom je tegen bij verbreken van samenwerking

ontbinding van een samenwerkings-verband

Mediation bij ontbinding van een samenwerkingsverband:

  • Ontbinding van een Maatschap, V.O.F., BV of andere vorm van samenwerking
  • Ontbinding van contract met leverancier of opdrachtgever/ - nemer
  • Faillissement


zakelijke mediation

Hoe beëindigen we de samenwerking goed

VERLIEFD, VERLOOFD, GETROUWD.... GESCHEIDEN!

Als je net met elkaar gaat samenwerken is het net zoals wanneer je verliefd bent. Je ziet alle positieve eigenschappen en kwaliteiten van de ander en iedereen is verwachtingsvol en blij. Nadenken over wat als het misgaat is er meestal niet bij. Natuurlijk gaat het niet mis! En we denken: "Als ik het daar over gaat hebben, is de deal over!"


Maar als je eenmaal een tijd aan het werk bent met elkaar, loop je ook tegen elkaars mindere eigenschappen op. Wat als de resultaten tegenvallen? Wat als het samenwerken toch niet zo goed gaat?


Net als in een relatie kun je hieraan werken. Het helpt als je vooraf al over dit soort zaken nadenkt.
Hulp en begeleiding krijg je daarbij van mij (premediatiation in samenwerkingsverband).


Maar soms is de liefde echt over en besluiten jullie het samenwerkingsverband te ontbinden.
Zorg dat het contact goed blijft, ter bescherming van je bedrijfsimago. 


bedrijfsvermogen waarderen bij ontbinding samenwerking

Wat te regeln bij ontbinding van de samenwerking

Als er geen weg meer terug is, moeten er afspraken gemaakt worden over de ontbinding van de samenwerking (maatschap, v.o.f, BV). Daarover kunnen conflicten ontstaan. Denk aan:

  • Wie gaat verder met de bedrijfsnaam?
  • Wat is de waarde van het bedrijf en/of de goodwill?
  • Hoe worden de klanten/cliënten verdeeld?
  • Wie neemt de website over?
  • Hoe gaat het met doorverwijzen?
  • Wat is de boodschap die we naar buiten brengen?

Bij een conflict hierover kun je naar de rechter stappen, een arbitrageprocedure starten, of een mediator inschakelen. Bij mediation beslissen betrokkenen zelf waardoor de zakelijke relatie ook in de toekomst goed blijft. Door mediation kan tijd, geld en energie worden bespaard en zelfs win-win oplossingen worden bedacht. 


afspraken na verbreken samenwerkingsverband

Voorbeeld zakelijke mediation

Twee zelfstandig ondernemers hebben hun talenten samengevoegd in een samenwerkingsverband/vennootschap, maar in de praktijk blijkt het lastig om de taken en verantwoordelijkheden te verdelen en te managen. Na verloop van tijd besluiten ze het samenwerkingsverband op te heffen.


In de mediation wordt helder waar de problemen liggen en of er andere mogelijke opties zijn, waar nog niet eerder aan gedacht is. Ook wordt bekeken wat er moet gebeuren en hoe ze in de tussentijd met elkaar en lopende zakelijke deals en beslommeringen omgaan. Besloten wordt de bestaande gemeenschappelijke websitedomeinnaam niet meer te gebruiken en ieder een andere nieuwe website op te zetten. Ook worden afspraken gemaakt over hoe de verbreking naar buiten toe gecommuniceerd wordt. De afspraken worden vastgelegd.

 

Wat anderen zeggen...

Het was lastig om het eens te worden, omdat we elkaar zoveel kwalijk namen, maar omdat we elkaar nu eens echt lieten uitpraten, kwamen we tot goede afspraken.

mediation

Praktijk voor fysiotherapie

Onze belangen en verlangens bleken heel ver uiteen te liggen. Daardoor besloten we de samenwerking te verbreken, maar naar elkaar door te blijven verwijzen

mediation
Energiebedrijf

De levering voldeed niet aan de vereisten. We hebben toch op een goede manier afgerond en andere manier gevonden.

mediation
Netwerkorganisatie

voorkom escalatie van de situatie!