problemen op het werk

mediation in arbeidskwesties

Voorkom ziekteverzuim en langdurige trajecten!

problemen op het werk

De onderlinge relaties worden niet nog meer beschadigd.

problemen op het werk

De onderlinge communicatie wordt verbeterd.


problemen op het werk

meer creatieve oplossingen dan in een juridische procedure

problemen op het werk

geen strijd om juridische standpunten, maar praten over de belangen.

problemen op het werk

Niet de rechter maar de betrokkenen zelf bepalen.


problemen op het werk

betere acceptatie van de uitkomst en voor duurzame afspraken.


Arbeidskwestie

Mediation bij arbeidskwesties

Mediation bij ontbinding van een samenwerkingsverband:

  • Arbeidsconflict
  • Ziekteverzuim
  • Werkweigering
  • Salariëring
  • Ontslag
  • Exit
  • Ongewenste omgangsvormen


Disfunctioneren op het werk en werkstress

niet meer door één deur

Twee collega’s kunnen niet langer samen door een deur. De werksfeer op de afdeling lijdt eronder en tevens de productiviteit. Een van de twee collega’s meldt zich ziek. Hierdoor neemt de werkdruk bij de andere collega’s toe.

In de mediation zitten de twee collega’s voor het eerst een keer samen aan tafel. Als mediator zorg ik voor een veilige setting en bied structuur in het gesprek. Misverstanden worden uit de weg geruimd, irritaties worden uitgesproken. De twee collega’s beginnen ook de goede kanten van elkaar te herkennen en te erkennen. Er wordt uitgesproken hoe ze graag met elkaar om willen gaan. Er worden afspraken gemaakt over hoe de samenwerking en communicatie in de toekomst zal plaatsvinden.


werkstress oplossen

tijdig ingrijpen

Een medewerker heeft zich ziekgemeld met chronische pijn in de schouder. De werkgever weet niet precies wat er aan de hand is, hoewel hij kennis heeft van de klachten. Hij denkt dat hij zelf geen aandeel heeft in de situatie, toch neemt hij het zekere voor het onzekere. Hij belt de werknemer om te vragen hoe het gaat en geeft ook aan dat hij het zou waarderen als hij mee wil werken aan een mediationgesprek om te inventariseren of hij iets kan doen om de medewerker te ondersteunen. Hij geeft aan dat hij de mediator erbij haalt, omdat hij zich realiseert dat hij mogelijk niet altijd even handig is in het zaken bespreekbaar te maken en dat de 'gezagsverhouding' mogelijk lastig maakt voor de medewerker om helemaal open te zijn. De mediator kan hen zo beiden helpen. De medewerker stemt in.


In de mediation zitten ze samen aan tafel. Als mediator zorg ik voor een veilige setting en bied structuur in het gesprek. De medewerker heeft pijn in de schouder wordt daarvoor behandeld. Het werken aan het bureau achter de computer gaat niet goed. Hij neemt de werkgever niks kwalijk. Wel geeft hij aan hij door zijn pijn ook concentratieproblemen heeft, langzamer werkt en de werkdruk daardoor niet goed aankan, wat stress oplevert. Andere werkzaamheden verrichten lijkt hem lastig, gezien de aard van het kantoor. Er worden afspraken gemaakt over hoe ze gaan inventariseren en brainstormen over wat er mogelijk anders kan. Ze realiseren zich dat er meer mogelijk is dan ze misschien nu denken. 


In een brainstormsessie met een aantal anderen erbij worden inderdaad creatieve oplossingen bedacht, gekozen en geïmplementeerd.


problemen op het werk

Mediation bij disfunctioneren

Een medewerker ligt goed bij klanten, maar levert slordig werk. Dit vindt althans zijn (nieuwe) baas. Na vele jaren goede beoordelingen te hebben gekregen krijgen de beoordelingen van de medewerker een negatieve toon. De leidinggevende en de medewerker kunnen niet goed met elkaar overweg, de communicatie verloopt moeizaam. Na enige tijd meldt de medewerker zich ziek. De medewerker kan niet goed met de druk omgaan en de dreiging wordt teveel. De onderneming zit met kosten, de medewerker zit thuis met veel ergernis.


Na een time-out wordt de mediation gestart. Ik zorg voor een goede sfeer en balans in de gesprekken. Beiden kunnen hun zegje doen. Zowel de leidinggevende als de medewerker geven aan wat ze van elkaar verwachten en wat ze gegeven en geïnvesteerd hebben. Zo ontstaat een gemeenschappelijk beeld over de voor hun beiden meest wenselijke uitkomst voor alle betrokken, nieuwe functievervulling e.d.


Soms lukt het niet om tot nieuwe samenwerking te komen. Dan is mediation een goed middel om in goed overleg tot een voor allen acceptabele vertrekregeling te komen, zonder dat er met modder wordt gegooid.


Wat anderen zeggen...

Achteraf heeft hij ons laten weten dat hij vond dat we het goed hebben gedaan! Datwas bevredigend om te horen.

mediation

woningcooperatie

Fijn dat duidelijk werd dat ook wij als werkgever ons uiterste best hebben gedaan en blij dat we het in de minne hebben opgelost!

mediation
Uitzendbureau

het was intensief en best spannend, maar prettig hoe het verlopen is.Er was steun voor mijn nieuwe weg.


mediation
ex-medewerker

voorkom escalatie van de situatie!