1-2-3 Opgelost!

dóór en vóór gemeente-ambtenaren

Ben jij mediator?

Ben je werkzaam bij een gemeente in Nederland? 


Geef je kennis en vaardigheden door en zet je talenten in, zodat je mede-ambtenaren daarvan kunnen profiteren in contact met collega’s, burgers én privé.

Mediation-training vóór en dóór gemeente-ambtenaren

Ambtenaren die ambtenaren trainen om een systeem toe te passen dat tot een doorbraak én optimale resultaten leidt door te trainen in beginners tot advanced mediationvaardigheden op basis van Mastermind en Gamificiation-principes, waardoor implementatie van het geleerde gegarandeerd is.  


HKM i.s.m. Centrum voor Conflicthantering, laten gemeenten eigen potentieel benutten, waardoor win-win-win-win ontstaat:

- win voor de gemeente

- win voor de ambtenaren

- win voor de ambtenaar-mediator (trainer/coach)

- win voor de burger & maatschappij

conflicten-opgelost

Win voor gemeenten

 • Langdurig gebruik maken van eigen  potentieel, talenten en kwaliteiten,
 • Besparing op kostbare externe training(- en coaching)trajecten
 • Implementatie voor lange termijn gewaarborgd door eigen feedback en accountability systeem
 • Alle betrokkenen zijn bekend met interne uitdagingen, structuren belangen en verlangens (zoals die van de raad, burgemeester & wethouders, burgers, inzake rechtmatig handelen, budget e.d.)
 • Iederéén is betrokken, zodat iederéén begrijpt waar het over gaat
.
win-win-win

win voor mediator-ambtenaren

 • Eigen kennis, vaardigheden en talenten delen
 • Actief met je opgedane vaardigheden bezig blijven
 • Kennis en vaardigheden aanscherpen en vergroten
 • Opgeleid worden tot trainer in (advanced-)mediation technieken
 • Trainingservaring opdoen
mediation op de werkvloer

win voor de ambtenaren

 • Als je (1) bewust wordt (2) van de manier waarop je de betere resultaten kunt bereiken en (3) dit daadwerkelijk gaat toepassen,
  ga je alleen nog maar op de beste manier helpen en kun je nog meer waarde toevoegen. 
 • Zo kun je een doorbraak bereiken – zelfs met de ‘lastigste klanten’ collega's en burgers – , terwijl het je minder tijd en energie kost
 • Effectieve tijdsbesteding door meerdere korte keren korte training door iedereen op de afdeling, zodat iederéén betrokken is, maar de afdeling niet lang gesloten hoeft te zijn
 • In één training wordt de essentie van verschillende trainingen gecombineerd "cultuur, (geweldloze) communicatie, (interne) conflictoplossing, LSD, assertiviteit, (Harvard) onderhandelen, mediation, brainstormen e.d."
 • Mediationvaardigheden zijn vaardigheden voor het leven

win voor de burger/maatschappij

 • Mee-denkende ambtenaren in 'De Derde Pijler'
 • Optimale oplossingen voor problemen
 • Besparing van belastinggeld
man

Wat houdt het in?

 • MEDIATIONHOUDING, KENNIS EN VAARDIGHEDEN
  BEZIEN VANUIT 'HET EVOLUTIE SYSTEEM':
  Cultuur, Communicatie & Conflictoplossing
 • DE HELE AFDELING WORDT GETRAIND,
  zodat iedereen bekend is met de materie
 • KORTE SESSIES VAN 1, 2 of 3 UUR
  Verspreid over termijnen (on- en offline)
 • OPTIMALE INTEGRATIE EN IMPLEMENTATIE
  Door duurzaam traject
 • OPTIMALE TRANSFER NAAR DAGELIJKSE PRAKTIJK
  voor praktische en directe resultaten

Wat KRIJG JE?

 • PROGRAMMA ADVANCED MEDIATION  (HKM)
  Advanced Mediation Academy Deel I&II 8+12 PE (MfN/Nova/ADR)
 • TRAIN DE TRAINER-PROGRAMMA (CVC)
  Didactische vaardigheden
 • AANVULLEND PROGRAMMA DIDACTISCHE VAARDIGHEDEN  (HKM)
  Didactische vaardigheden 1-2-3 Opgelost Trainer
 • INTERVISIE- EN SUPERVISIE (CVC en HKM)
  Support, feedback en accountability bij de uitvoering
vrouw met glimlach

HOe werkt het?

 • DE TRAINING DIE JE GAAT GEVEN LIGT IN DE BASIS KLAAR
  zodat je het wiel niet zelf hoeft uit te vinden
 • JE MAG ER IN JE EIGEN KENNIS EN ERVARING IN VERWERKEN 
  Jij weet het beste waar de behoefte ligt
 • IN OVERLEG TEAMS SAMENSTELLEN
  Je staat er niet alleen voor
 • JE GAAT IN JE EIGEN EN/OF ANDERE GEMEENTE(N) JE COLLEGA-AMBTENAREN TRAINEN
  als assistent-, junior, medior of senior- trainer

HELP JE MEE ÉCHT HET VERSCHIL TE MAKEN?

- MELD JE AAN

- ONTVANG MEER INFORMATIE
- BLIJF OP DE HOOGTE

Mediation op de werkvloer

Wie zijn wij?

Het Evolutie Systeem

Advanced Mediation, training & Coaching

Hilde Kroon & Marcel Baatsen
CVC

Centrum voor Conflicthantering

Linda Reijerkerk