1-2-3 Opgelost! Trainer

Anderen leren werken met het Evolutie systeem

gecertificeerd Trainer1-2-3 Opgelost-Methode

Gegrepen door Het Evolutie Systeem en de kracht van de daaruit voortvloeiende interventies? 


Wil jij anderen

 • leren win-win-win  voor iedereen in elke situatie te laten bereiken
 • sneller betere oplossingen helpen generen
 • meer Toegevoegde Waarde laten leveren
 • helpen in hun persoonlijke ontwikkeling 
 • hen helpen anderen te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling
 • Meer vervulling en voldoening in het dagelijks (werk)leven laten ervaren?


Voor de professionele mediator, coach, trainer of HR-manager biedt het 1-2-3-Opgelost!-licentiehouderschap een zowel verdiepende als pragmatische verrijking. Het is een methode die zich makkelijk eigen laat maken en met de mogelijkheid tot enorme verdieping. Het geeft snel zichtbare resultaten.


Het licentiehouderschap begint met een gedegen training van 3 dagen.


Na het behalen van de licentie, op persoonlijke titel, kan  gebruik gemaakt worden van de ondersteuning van HKM Advanced Mediation, Training & Coaching. Deze ondersteuning bestaat uit het toezenden van aangevraagd  materiaal (zoals vragenlijsten, stappen overzichten, profielbeschrijvingen, handleidingen, modellen, boeken, posters en banners) en het maken van profielbeschrijvingen op basis van de DNA-codes van de Ziel. Een en ander is zowel op papier als digitaal verkrijgbaar. Daarbij krijg je online en telefonische ondersteuning en uitleg waar nodig.


Als licentiehouder word je jaarlijks uitgenodigd voor de Licentiehoudersdag waarbij meerdere workshops gevolgd kunnen worden die inhoudelijke verdieping bieden. Tevens vinden online Mastermind Meetings plaats. De onderwerpen worden afgestemd op de inbreng van een licentiehouder en de actualiteit.


Wil jij nog meer Toegevoegde Waarde leveren?

Evolutie Systeem

Bijdragen aan een betere wereld

Er is enorme behoefte aan trainers die:

 • Een bemoedigende en grootse visie hebben waarin ze anderen kunnen meenemen
 • Een nieuwe oplossing bieden die WEL werkt 
 • Hun roeping volgen en alleen nog doen waarvoor ze geboren zijn, omdat hierin een kracht zit die door alles heen breekt
 • ZICHELF EN ANDEREN HELPEN TE GROEIEN EN TE LEREN (klanten willen dit meer dan ooit)


Familie Mediation & Zakelijke Mediation

doorbreken waar anderen opgeven

Deze training leert je ervoor te zorgen dat de ander jou ziet als degene om naar toe te gaan, om door geleid te worden, vanuit het vertrouwen dat je echt hun beste belang voor ogen hebt!


Optimale implementatie door:

 • Mastermind-principes (support, feedback, accountability)
 • Gamification
overview

vervulling en voldoening ervaren

 • omdat je mensen gaat opleiden om op de best mogelijke manier te gaan helpen
 • omdat je je eigen uitdagingen aangaat op beste manier
 • omdat je weet en ziet waar de groeikansen voor jezelf en anderen liggen
 • kun je de bal in het juiste doel schieten!
 • haal je de 'angel' uit het (innerlijk) conflict

rekening en verantwoording

Programma

Module  1:  Evolutie Systeem begrijpen en doorgeven

* Het Evolutie Systeem en de interventies

* De opbouw van een training 

* De 3 pijlers en didactiek

* Persoonlijke Coaching Call


Module 2:  Het Evolutie Systeem integreren in je training

* Toepassen op het bouwen van je training

* Toepassen op andere methoden/processen

* Mastermind principes integreren

* Gamification integreren

* Oefeningen maken en bedenken

* Persoonlijke Coaching Call


Module 3:  Persoons-analyse

* Over zoekers en vinders, leiders/uitvoerders, passief en actief: talenten en valkuilen en machtsstructuren

* Kwaliteiten en beperkingen.

* Persoonlijke Coaching Call

Conflicten Meester worden

Module 4: Toepassingen in training en coaching

*Laten analyseren van voorbeelden

*Toepassing laten begeleiden in interactie collega's en cliënten

*Persoonlijke Coaching Call: Je groeistappen reflecteren


Module 5: Toepassingen in privé-leven

* Begeleiden bij het creeëren van de limitless state in privé-situaties

*Toepassingen van DNA-codes
* Persoonlijke Coaching Call: groeistappen in privé-situatie


Module 6. Transformatie
* Persoonlijke ontwikkeling: Zielsontwikkeling en karakterontwikkeling bespreken

*Laten toepassen van Regressie, channeling, kinesiologie, soulbreathing, psychosomatische analyse  etc.
* Persoonlijke Coaching Call: Hoe kun jij versnellen?


Module 7. Limitless State

*Wat is de limitless state, betekenis van overgave, reflectie


De 1-2-3 Opgelost! methode richt zich op de groei door de Pijlers van het Evolutie Systeem.
De methode is pragmatisch van aard: het gaat erom hoe je je diepste normen en waarden vorm geeft in het dagelijks leven en hoe je je doelen nastreeft, welke voortvloeien uit de basisintenties van de pijlers:

1) Zorg

2) Waarheid

3) Overzicht

De methode legt de focus op de plussen.

Om te weten welke basisintentie iemand heeft, wordt een digitale of papieren vragenlijst ingevuld en een profiel beschrijving afgegeven.
In deze individuele profielbeschrijving komt ook naar voren welke missie en talenten iemand heeft, zoeker of vinder is, leider of uitvoerder.

De uitkomst geeft inzicht in hoe men handelt onder gunstige omstandigheden, maar ook in omstandigheden van conflict en stress.

Daarbij krijgt men inzicht in hoe een persoonlijke kwaliteit mogelijk ook een zwakte wordt als men erin doorschiet, de zogenoemde ‘blinde vlek' en valkuilgedrag.

Het inzicht hierin schept meer mogelijkheden om effectiever samen te werken en de evolutie door de pijlers van het Evolutie Systeem een boost te geven.

Voordelen

 • Om te beginnen kan men zich als coach of trainer profileren, als iemand die zich baseert op een gedegen gedragsmethode die zichzelf bewezen heeft als zeer effectief.
 • Door de gehanteerde terminologie, die toegankelijk is en vlot wordt opgepikt, is snel sprake van een gedeeld ‘taalsysteem’, wat het makkelijk maakt om op efficiënte wijze met elkaar over gedrag te praten.
 • Dit gemak wordt nog versterkt door het feit dat de methode niet-normatief is en uitgaat van de kwaliteiten van mensen. Die positieve benadering maakt mensen ontvankelijk en ook bereid zich open te stellen voor feedback. Als coach/trainer kan men hierdoor snel resultaten bereiken.
 • Het prettig zich gesteund te weten door een organisatie die middels netwerkavonden en bijeenkomsten input blijft leveren die je als coach/trainer scherp houdt.
 • Tot slot kan men zijn voordeel doen met mooi vormgegeven materiaal, dat de presentatie kracht bijzet.

Materiaal

HKM biedt niet alleen een methode en een aansprekende basistraining, maar ook een inspirerende selectie ondersteunend materiaal. Dit materiaal bestel je als licentiehouder bij HKM en het is verkrijgbaar in het Nederlands en Engels – in papieren en digitale versie.


 • Handleiding met een heldere uitleg van de 1-2-3 Opgelost! methode
 • Ontwikkelingsoefeningen/transformatie-methoden die de trainer/coach bij zowel individuele begeleiding als groepstraining kan inzetten.
 • Vragenlijst en profielbeschrijving.
 • Kaartenspel
 • boeken

Neem contact op voor meer informatie