Erfenismediation

Als de balans van een heel leven wordt opgemaakt...

overlijden

Evenwicht

overlijden

rechtvaardigheid

overlijden

respect

erfenis mediation

De balans in evenwicht brengen

Het verdelen van een nalatenschap is niet alleen het fysiek scheiden van boedel en geld. Gedurende het leven zijn complexe verhoudingen ontstaan. Oud zeer en loyaliteit kunnen het bereiken van een oplossing in de weg staan. De balans van geven en ontvangen lijkt soms verstoord. Hierdoor is de afwikkeling van een erfenis vaak een bron van ruzie en onenigheid. De ouders hebben vaak vanuit goede bedoelingen de onderlinge problemen met de 'mantel der liefde' bedekt. Na het overlijden staan de broers en zussen tegenover elkaar …

"DE INBOEDEL WAS IN ééN OCHTEND VERDEELD, TERWIJL WE ER ZOVEEL GEDOE OVER HADDEN GEHAD!"

Fam. uit Houten

Belangrijke punten bij verdeling nalatenschap

laatste wilsbeschikking

Inventarisatie

De nalatenschap is het saldo van het vermogen op de sterfdatum.


afrekenen bij nalatenschap

bevoordelingen in het verleden

Het kan zijn dat in het verleden schenkingen zijn gedaan die de zogenaamde 'legitieme portie' van kinderen belasten


mediation bij verdeling

schulden

Mogelijk zijn er schulden, ook die niet voor de hand liggen. Zuiver aanvaarden of beneficiair? 


rekening en verantwoording

executele

Als executeur heb je een lastige taak. Informeren en afhandelen. Stel de erfgenamen regelmatig op de hoogte om vragen en problemen te voorkomen.

verdeling van erfenis

Rekening en verantwoording

Als alles bijna klaar is voor verdeling, wordt er rekening en verantwoording gegeven over het gevoerde beheer afgegeven. Een lijst van alle inkomsten en uitgaven vanaf datum overlijden.


erfenismediation

verdeling

Als iedereen akkoord is, wordt de nalatenschap verdeeld


laat het niet slepen...