De drie geheimen van een Goed huwelijk

De Drie BOMMEN onder je relatie

conflictoplossing

De Drie geheimen voor een goed huwelijk

Als er Liefde is, komt het wel goed!


Toch is het handig inzicht te hebben in wat we van elkaar verlangen, waar we zelf voor gehoord, gezien en gewaardeerd willen worden in de relatie.


Als dat helder is, dan weet je zeker: het komt wel goed!


Zo niet, dan zijn het de DRIE BOMMEN onder je relatie.


Wil jij weten wat de Drie Geheimen zijn voor een Goed Huwelijk?